Terug naar boven

Artikelen

Overgangsmaatregel erkenning psychotherapie opgeschort

03/01/2017 - Door het arrest van het grondwettelijk hof wordt een deel van het wetsartikel rond de uitoefening van psychotherapie geschorst. Psychotherapeuten kunnen terug autonoom hun praktijk voortzetten.

Lees meer over erkenning van psychotherapie.


Naar de psycholoog voor 6 euro

Rapport KCE - Al enige tijd ijvert men voor terugbetaling voor psychologische zorg. Het KCE stelt een systeem van terugbetaling voor die ervoor moet zorgen dat geestelijke gezondheidszorg toegankelijker wordt.

Lees meer over de terugbetaling van psychologen.

Erkenning Psychotherapie: groen licht voor wetsvoorstel Maggie de Block

Op voorstel van Maggie De Block heeft de ministerraad enkele maatregelen goedgekeurd rond de erkenning van psychotherapie. Lees meer

Ga door naar: Vind een psycholoog - Vind een opleiding of cursus