Terug naar boven

Artikelen

Overgangsmaatregel erkenning psychotherapie opgeschort

03/01/2017 - Door het arrest van het grondwettelijk hof wordt een deel van het wetsartikel rond de uitoefening van psychotherapie geschorst. Psychotherapeuten kunnen terug autonoom hun praktijk voortzetten.

Lees meer over erkenning van psychotherapie.


Naar de psycholoog voor 6 euro

Rapport KCE - Al enige tijd ijvert men voor terugbetaling voor psychologische zorg. Het KCE stelt een systeem van terugbetaling voor die ervoor moet zorgen dat geestelijke gezondheidszorg toegankelijker wordt.

Lees meer over de terugbetaling van psychologen.