Terug naar boven

Disclaimer

Contactgegevens

Vind-een-Psycholoog.be
Wasstraat 128
9000 Gent


Maatschappelijke zetel

I-Publicity comm v
Wasstraat 128
9000 Gent
Ondernemingsnummer: BE 0659.889.614

Rechtbank van Koophandel Gent – Opgeëistenlaan 401 9000 Gent

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Vind-een-Psycholoog.be besteedt alle mogelijke zorg en aandacht aan de inhoud van deze website en beoogt enkel kwaliteitsvolle doorverwijzing en de mogelijkheid voor de cliënt om een zo passend mogelijke ondersteuning te vinden. Desondanks garandeert Vind-een-Psycholoog.be op geen enkele wijze de correctheid of volledigheid van de informatie op deze website. Alle gegevens mogen enkel gezien worden als louter informatief en vervangen op geen enkele wijze professioneel advies, diagnose of oordeel.

De informatie die via deze website wordt geraadpleegd is deels afkomstig van derden. Vind-een-Psycholoog.be controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid en is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk.

Vind-een-Psycholoog.be garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of bekwaamheid van de psychologen of andere aanbieders op deze site en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele contact met en behandeling door therapeuten of andere aanbieders die via deze site te vinden zijn. Ook is Vind-een-Psycholoog.be op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die enig verband zou kunnen hebben met deze website.

Informatie, meningen en stellingen vanuit artikelen, cursussen of links op deze website houden geen verband met de visie of opinies van Vind-een-Psycholoog.be. Koppelingen naar andere websites en aanvullende diensten worden enkel aangeboden met de verantwoordelijkheid van de psycholoog die dit aanbiedt. Vind-een-Psycholoog.be verbindt zich op geen enkele manier met de inhoud van informatie toegevoegd door derden.

Deze website en de inhoud daarvan (waaronder de opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur) is beschermd door het auteursrecht en databank-recht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vind-een-Psycholoog.be.

Alle inhoud van de profielen op Vind-een-Psycholoog.be (alle pagina’s met URL beginnend met [siteUrl/psycholoog/…) wordt steeds bepaald door de persoon wiens naam hoofdzakelijk vermeld staat op het individueel profiel (hierna genaamd ‘de profielbeheerder’). De profielbeheerder dient dan ook steeds te beschikken over en is steeds verantwoordelijk voor het gebruiksrecht van alle foto’s en teksten op zijn/haar/hun profiel. I-Publicity is niet aansprakelijk voor plagiaat of de schending van copyright op de profielen van klanten (de profielbeheerders).

Vind-een-Psycholoog.be is een project van I-Publicity comm v.

Onze partners