Terug naar boven

Verschil tussen psycholoog en psychotherapeut?

Vaak worden de termen psychiater, psycholoog en psychotherapeut samen gebruikt wanneer men spreekt over psychische begeleiding. Toch zijn dit andere termen.

Vind meteen een psycholoog

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog heeft een masterdiploma in de psychologie behaald. Psychologie is de uitgebreide studie van de menselijke psyché, waaronder een brede waaier van vakgebieden bestudeerd wordt zoals ontwikkelingspsychologie, gedragspsychologie, aandacht en verwerkingsmechanismen, psychische stoornissen, afnemen van psychologische testen, ea.

Wanneer je in begeleiding gaat bij een psycholoog is dit waarschijnlijk bij een ‘klinisch psycholoog’. Deze psychologen hebben zich toegespitst op de kennis over psychische stoornissen en de behandeling hiervan. Andere vakgebieden van psychologen zijn bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, bedrijfspsychologie of onderwijs.

Soms hebben klinisch psychologen zich via een psychotherapieopleiding bijgeschoold in een bepaalde therapievorm om de praktische therapeutische vaardigheden meer eigen te maken. In het profiel van de psycholoog kan je nagaan of deze een aanvullende psychotherapieopleiding gevolgd heeft.

De titel ‘psycholoog’ is in België beschermd, dus enkel iemand met een master diploma van psychologie en die opgenomen is op de lijst van de Psychologencommissie mag deze term gebruiken. Erkende psychologen zijn gebonden aan de deontologische code, die ethische gedragsregels voorschrijft. Deze code geldt enkel voor psychologen. Alle vermelde psychologen op deze site zijn erkend als psycholoog. Hun inschrijvingsnummer is zichtbaar op hun profiel.

Sinds mei 2019 ontvangen alle klinisch psychologen een visum dat hen toelaat om klinische psychologie uit te oefenen. Je kan het visumnummer vinden in het profiel van de klinisch psycholoog.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is een hulpverlener die zich toespits op het begeleiden van mensen op emotioneel of geestelijk vlak.

Psychotherapeuten hebben zich ruim geschoold via een psychotherapieopleiding. Via deze praktische-ervaringsgerichte opleiding worden psychotherapeuten opgeleid voor het behandelen van psychologische klachten.

Het behandelen van psychische moeilijkheden kan via veel verschillende manieren. Er bestaan dan ook veel verschillende therapiestromingen. Om de knepen van het vak goed onder de vingers te krijgen is een gerichte therapieopleiding van groot belang. Meer en meer psychologen kiezen dan om zich extra bij te scholen zodat ze concrete methoden en technieken aanleren om deskundige psychotherapeutische behandelingen te bieden.

Vanaf 01/09/2016 is de beroepsterm 'psychotherapie' beschermd en kunnen enkel hulpverleners die aan de voorwaarden voldoen, dit uitoefenen. Lees meer over erkende psychotherapeuten.


Wat is een psychiater?

Een psychiater is een arts of dokter die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie en het behandelen van complexe of zwaardere psychiatrische stoornissen. Door de opleiding als arts kan de psychiater een diagnose stellen en medicatie voorschrijven. Psychologen en psychotherapeuten daarentegen mogen geen medicatie voorschrijven, maar kunnen wel behandelen via therapeutische methoden.

De titel ‘psychiater’ is beschermd dus enkel personen met het diploma van psychiater mogen deze term gebruiken.


Hoe werken ze?

Aan de basis werken de psycholoog en de psychotherapeut aan hetzelfde: jouw geluk en comfort. De manier waarop kan verschillen. Een psycholoog is vaak theoretisch meer onderbouwd en een psychotherapeut heeft een meer praktijk- en ervaringsgerichte opleiding gevolgd. Uiteraard kunnen beiden zich bijgeschoold hebben waardoor ze een zo volledig mogelijke begeleiding kunnen bieden. Gesprekstherapie is de meest voorkomende vorm van begeleiding die door zowel de psycholoog als de psychotherapeut gebruikt wordt. Maar dit hangt uiteraard af van de werkwijze. Vraag dit steeds vooraf aan de psycholoog of psychotherapeut.

Vind een psycholoog

Vind een psychotherapeut


Psycholoog Antwerpen, Psycholoog Gent, Psycholoog Leuven, Psycholoog Mechelen, Psycholoog Brugge, Psycholoog Aalst, Psycholoog Brussel of Psycholoog Kortrijk.

Onze partners