Verschil tussen psycholoog en psychotherapeut?

Wat is het verschil tussen een therapeut, psychotherapeut, psycholoog en een psychiater?

Vaak worden de termen psychiater, psycholoog, psychotherapeut of therapeut samen gebruikt wanneer men spreekt over geestelijke, emotionele of lichamelijke begeleiding. Toch is er een verschil.

Wat is een therapeut?

Letterlijk genomen is een therapeut iemand die een bepaalde therapievorm uitoefent. Dit is een breed begrip. In de volksmond wordt met therapeut vaak psychotherapeut bedoeld. Maar dit is dus afhankelijk van de soort therapie. Dit verwijst veelal naar gesprekstherapie, creatieve therapie, lichaamsgerichte therapie ea. Daarnaast heb je therapeuten die zich minder richten op het psycho-emotionele, zoals kinesitherapeuten, ergotherapeuten, massagetherapeuten ea.

Vind hier een therapeut.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is iemand die zich toespits in het begeleiden van mensen op emotioneel of geestelijk vlak. Psychotherapeuten hebben zich geschoold in een bepaalde richting (zoals systeemtherapie, cliëntgerichte therapie, gestalttherapie, contextuele therapie, cognitieve gedragstherapie, integratieve psychotherapie maar ook relatietherapie, kindertherapie, gezinstherapie…) via een psychotherapieopleiding.

Vanaf 01/09/2016 is de beroepsterm 'psychotherapie' beschermd en kunnen enkel hulpverleners die aan de voorwaarden voor psychotherapie voldoen, dit uitoefenen. De nieuwe wet streeft ernaar om enkel personen die vallen binnen een gezondheidsberoep psychotherapie te laten uitoefenen. Hieronder vallen nu ook psychologen en orthopedagogen. Hulpverleners met een erkend psychotherapiediploma die reeds werkzaam waren voor 1 sept 2016, zijn door de huidige overgangsmaatregel ook gerechtigd psychotherapie uit te oefenen. Lees meer over erkende psychotherapeuten

Vind hier een psychotherapeut.

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog heeft het diploma van Master in de psychologie behaald. Wanneer je in begeleiding gaat bij een psycholoog is dit waarschijnlijk bij een ‘klinisch psycholoog’. Deze psychologen zijn geschoold in individuele geestelijke gezondheid. Vaak hebben klinisch psychologen zich via een psychotherapieopleiding bijgeschoold in een bepaalde therapievorm (bijvoorbeeld: contextuele therapie, cognitieve gedragstherapie, cliëntcentered therapie, psychoanalyse…) Andere vakgebieden van psychologen zijn bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, bedrijfspsychologie of onderwijs.

De titel ‘psycholoog’ is in België beschermd, dus enkel iemand met een master diploma van psychologie en die opgenomen is op de lijst van de Psychologencommissie mag deze term gebruiken. Erkende psychologen zijn gebonden aan de deontologische code, die ethische gedragsregels voorschrijft. Deze code geldt enkel voor psychologen. Alle vermelde psychologen op deze site zijn erkend als psycholoog. Hun erkenningsnummer is zichtbaar op hun profiel.

Indien een psycholoog psychotherapie wil geven, dient deze ook een psychotherapieopleiding voltooid te hebben.

Vind hier een psycholoog.

Wat is een psychiater?

Een psychiater is een arts of dokter die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie en het behandelen van complexe of zware psychiatrische stoornissen. Door de opleiding als arts kan de psychiater een diagnose stellen en medicatie voorschrijven. Psychologen daarentegen mogen geen medicatie voorschrijven, maar kunnen wel een diagnose stellen en je doorverwijzen naar een psychiater of huisdokter.

De titel ‘psychiater’ is beschermd dus enkel personen met het diploma van psychiater mogen deze term gebruiken.

Hoe werken ze?

Aan de basis werken de psycholoog en de psychotherapeut aan hetzelfde: jouw geluk en comfort. De manier waarop kan verschillen. Een psycholoog is vaak theoretisch meer onderbouwd en een psychotherapeut heeft een meer praktijk- en ervaringsgerichte opleiding gevolgd. Uiteraard kunnen beiden zich bijgeschoold hebben waardoor ze een zo volledig mogelijke begeleiding kunnen bieden. Gesprekstherapie is de meest voorkomende vorm van begeleiding die door zowel de psycholoog als de psychotherapeut gebruikt wordt. Maar dit hangt uiteraard af van de werkwijze. Vraag dit steeds vooraf aan de psycholoog of psychotherapeut.


Psycholoog zoeken? Klik hier voor het overzicht van de psychologen in je buurt of ga meteen naar
Psycholoog Antwerpen, Psycholoog Gent, Psycholoog Leuven, Psycholoog Mechelen, Psycholoog Brugge, Psycholoog Aalst, Psycholoog Brussel of Psycholoog Kortrijk.