Terug naar boven

Het Jaar van de Man

Tijden veranderen. Dat heeft ook invloed op hoe we naar onszelf kijken. De afgelopen decennia heeft vrouwenemancipatie een stevige opmars gemaakt. Maar veranderen doe je nooit alleen. Hoe zit het met de man? Welke invloed heeft deze beweging op hem en weet de man nog wel hoe hij zich kan gedragen of wat hij mag voelen?

Geïnspireerd door de oproep van relatietherapeute Esther Perel in De Wereld Draait Door, zette de School voor Relatietherapie een boeiende studiedag op poten en organiseren ze in de komende maanden verschillende workshops rond mannen en hun zoektocht naar hun nieuwe identiteit.

Omdat we dit initiatief bijzonder waardevol vinden, dragen we graag ons steentje bij en zullen we de komende periode zelf ook dieper ingaan op dit thema.

Waarom een jaar van de mannen?

Net als Esther Perel willen we voor mannen én vrouwen meer ruimte creëren om zichzelf te kunnen zijn.

Mannelijkheid en vrouwelijkheid worden namelijk gevormd en evolueren door de behoeften van een samenleving. Dankzij vrouwenemancipatie is de definitie van vrouwelijkheid sterk verruimd. De vrouw bevrijdde zich van historische ondergeschiktheid en uitbuiting en opende een kritische dialoog rond de invulling van vrouw-zijn. Hierdoor kregen zij veel meer keuze in wie ze willen zijn en wat ze willen doen. Kracht, macht, competitie,… Het zijn absoluut ook vrouwelijke eigenschappen.

Hoe we mannelijkheid zien, werd ook verruimd… alleen niet in dezelfde mate. In onze moderne wereld lijkt het moeilijk te vatten wat man-zijn precies betekent. Je zou bijna kunnen spreken over ‘mannelijkheid in crisis’.

De #MeToo beweging bracht bovendien een nieuwe golf van vrouwenprotest tegen grensoverschrijdende verhoudingen met zich mee. Deze ontwikkeling zet niet alleen bij vrouwen veel in beweging. Het bracht bij mannen ook heel wat vraagtekens. Velen werden onzeker over hun seksualiteitsbeleving en -ethiek en zijn zoekende naar een gepast evenwicht.

De stereotype visie op mannelijkheid in combinatie met recente ontwikkelingen in de media zorgden voor de nood aan een diepere dialoog over mannelijkheid, macht, seksualiteit en identiteit.

Het traditionele beeld van mannen onder de loep

De American Psychological Association (APA) besluit uit 40 jaar onderzoek dat traditionele mannelijkheid, gekenmerkt door competitiviteit, dominantie en agressie, schadelijk is – niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen zelf.

Zo zijn jongens vaker het slachtoffer van disciplinaire maatregelen en uitval in de middelbare school en geraken achterop qua academische prestaties. Mannen drinken en roken meer, eten ongezonder en hebben meer hart- en vaatzieken. Ze zijn oververtegenwoordigd in gevangenissen, plegen meer geweldmisdrijven en zijn ook vaker slachtoffer van geweld. Hun gemiddelde levensverwachting ligt nog steeds een pak lager dan die van vrouwen. Daar bovenop zoeken vele mannen geen hulp als ze die nodig hebben. Ze praten dikwijls niet over hun moeilijkheden, voelen zich frequenter eenzaam en plegen vaker zelfmoord.

Het is dus hoog tijd om het stereotype beeld over mannen bij te stellen en handvaten te bieden aan mannen zodat ze mee kunnen groeien en, indien nodig, de weg naar hulp vinden.

(lees verder onder de foto)

Vind-een-Psycholoog.be steunt het Jaar van de Man

Omdat we geloven dat het Jaar van de Man een noodzakelijk en prachtig initiatief is, willen wij de zoektocht van mannen helpen ondersteunen. Daarom zullen we de komende maanden op verschillende momenten en manieren specifiek aandacht aan schenken aan dit thema.

Tijdens de duur van ons project mag je je verwachten aan persoonlijke interviews, informatieve teksten, win-acties en initiatieven rond man-zijn. Omdat iedereen stoer, machtig, kwetsbaar, emotioneel, empathisch,… mag zijn. Omdat iedereen over zijn gevoelens mag praten. En bovenal, omdat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.

Neem een kijkje op onze Facebook-pagina

Interessante lezingen en workshops

De School voor Relatietherapie organiseerde mee het Jaar van de Man. Via verschillende workshops maken ze mensen meer bewust van genderstereotypering en de transformatie van mannen en vrouwen.

Tijdens hun studiedag ‘Geen boeman, geen superman. Wie ben je dan als man?’ op 3 oktober 2019 kwamen heel wat interessante sprekers en onderwerpen aan bod. Daarmee werd de basis gelegd voor enkele boeiende workshops die nog op de planning staan. Met deze workshops krijg je een boeiende kader om concreet aan de slag te gaan met de uitdagingen ronden gender.

14-15 november 2019: Workshop met Terry Real. Wat mannen nodig hebben. Mannelijkheid herdefiniëren in een postpatriarchale relatietherapie.

6 februari 2020: Workshop met Erik Cuyvers: M – V – X @ FREE.TO.BE

9-10 maart 2020: Workshop met Jef Slootmaeckers en Lieven Migerode: Een gender-inclusieve benadering van partnergeweld

19 maart en 2 april 2020: Workshop met Jan Hoet: De aanwezigheid van vaders versterken: geweldloos verzet en nieuwe autoriteit.

28 april 2020: Workshop met Birsen Taspinar: Relatiedynamieken bij gekleurde mannen vanuit een intersectioneel denken.

11-12 mei 2020: Wim Slabbinck: Oplossingsgericht werken met mannen en hun seksualiteit.

Ook mee-leren en -luisteren? Schrijf je hier in voor een van de workshops rond het Jaar van de Man georganiseerd door de School voor Relatietherapie.


Ook geprikkeld of voel je dat dit thema aangekaart moet worden? Deel dan zeker onze posts over het Jaar van de Man op Facebook.

Volg ons op Facebook!