Terug naar boven

Terugbetaling ziekenfondsen

Momenteel is er een heel gevarieerd aanbod op de Belgische gezondheidsmarkt rond psychotherapie en de terugbetaling daarvan.

Zelfs per ziekenfonds bestaan er verschillen wat betreft terugbetaling of tegemoetkoming voor psychologische hulp. Binnen eenzelfde ziekenfonds kunnen er zelfs verschillen optreden tussen verschillende provincies. Zeker niet vanzelfsprekend dus, om je weg daarin te banen.

Om duidelijkheid te scheppen plaatsen we hieronder de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen per ziekenfonds even naast elkaar. Zo weet je steeds op welke financiële steun je kan rekenen voor jouw sessies.


Christelijke mutualiteit of CM

Vlaamse en neutraal ziekenfonds of VNZ

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen of NZVL

Solidaris Oost-Vlaanderen (voormalig Bond Moyson)

Solidaris West-Vlaanderen (voormalig Bond Moyson)

Solidaris Antwerpen (voormalig De VoorZorg)

Solidaris Limburg (voormalig De Voorzorg)

Solidaris Brabant (voormalig Sociale mutualiteit van Brabant of FSMB)

Liberale mutualiteit of LM

Helan (voormalig OZ)

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsuitkering of HZIV

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of RailCare

Tegemoetkoming via de verplichte ziekteverzekering


Christelijke mutualiteit of CM

Voor kinderen en jongeren

Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Voor volwassenen

Per zitting wordt 10 euro terugbetaald. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 15 euro terug.

De tegemoetkoming beperkt zich tot het werkelijk betaalde honorarium (inclusief btw).

Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald.

Ook volledig digitale trajecten (bv. online therapie) kunnen van de tegemoetkoming gebruik maken. Deze dienen plaats te vinden via een beveiligd online communicatiekanaal dat de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie waarborgt. Vraag dit steeds na bij je psycholoog.

Voorwaarden

 • lid zijn van CM;
 • De psychologische of psychotherapeutische behandeling gebeurt in het binnenland bij:
  • een klinisch psycholoog met FOD-visumnummer;
  • een klinisch orthopedagoog met FOD-visumnummer;
  • een psychotherapeut die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van de FOD;
  • een klinisch seksuoloog erkend door de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS).
 • De psychologische of psychotherapeutische behandeling gebeurt in het buitenland bij:
  • een klinisch psycholoog die in het bezit is van een Europees Certificaat voor Klinisch Psychologen (Europsy)
  • een psychotherapeut die in het bezit is van een Europees Certificaat voor Psychotherapeuten (ECP)

De tegemoetkoming geldt niet voor zittingen:

 • waarvoor al een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering;
 • als testings of (voor)onderzoeken;
 • in een verzorginstelling, met uitzondering voor ambulante zorg;
 • door centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor leerlingenbegeleiding, revalidatiecentra, Kind & Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, diensten Maatschappelijk Werk, onderwijsinstellingen, justitieel welzijnswerk of bijzondere jeugdbijstand;
 • waarbij de patiënt niet aanwezig is of geen contact heeft via een digitaal platform.

Hoe word je terugbetaald?

 • Zoek een zorgverlener voor je psychologische of psychotherapeutische behandeling.
 • Download het aanvraagformulier voor sessies in 2023 of het aanvraagformulier voor sessies in 2024.
 • Bezorg het ingevulde formulier of een eigen attest van de zorgverlener (met gele klever van de patiënt) via een CM-brievenbus of de Mijn CM-app.
 • Voor BloomUp-sessies die in aanmerking komen voor terugbetaling is het aanvraagformulier niet nodig; de tegemoetkoming wordt automatisch betaald.
 • De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.


Vlaams en neutraal ziekenfonds of VNZ

Voor alle leden van het VNZ

Voor psychologische begeleiding heb je recht op een terugbetaling van 10 euro per sessie met een maximum van € 150 per kalenderjaar en per persoon. Dit geldt voor alle leden van het VNZ, ongeacht de leeftijd.

Voorwaarden

 • Je krijgt geen tegemoetkoming via de verplichte ziekteverzekering
 • De begeleiding gebeurt door een:
  • Master in de orthopedagogie of psychologie
  • Orthopedagoog of psycholoog die beschikt over een visum van FOD Volksgezondheid
  • Psycholoog die is aangesloten bij de psychologencommissie
  • Klinisch seksuoloog die is aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg ons één van volgende formulieren via de post, of via een van de kantoren of postbussen:

 • Het ingevulde formulier ‘Psychologische begeleiding’
 • Een eigen attest van de psycholoog, seksuoloog of orthopedagoog
 • Dit kan via:
 • Via de post: VNZ, Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen
 • Via één van de 42 kantoren of 150 postbussen
 • Via het online loket ‘Mijn VNZ'
 • Het VNZ kijkt alles na en stort de tussenkomst zo snel mogelijk op je bankrekening.

 • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen of NZVL

  Voor alle leden van het NZVL

  Voor psychologische behandelingen waarvoor je geen wettelijke terugbetaling ontvangt, betaalt NZVL tot maximum € 150 terug (15 consultaties van € 10) per kalenderjaar.

  Voorwaarden

  Deze tussenkomst geldt voor (online) consultaties bij

  • Een psycholoog aangesloten bij de Psychologencommissie;
  • Een klinisch psycholoog die beschikt over een visum bij FOD Volksgezondheid;
  • Een klinisch orthopedagoog die beschikt over een visum bij FOD Volksgezondheid;
  • Een seksuoloog aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologen (VVS);
  • Een verstrekker in het bezit van een masterdiploma orthopedagogie of psychologie.

  Hoe word je terugbetaald?

  Bezorg hen het ingevulde document psychologische behandelingen. Dat kan via het online kantoor, door het te mailen naar het mailadres van een kantoor in je buurt of door het in een brievenbus van NZVL te stoppen.

  De terugbetaling gebeurt zo snel mogelijk op het rekeningnummer gekend in je dossier (tenzij anders aangegeven). Je kan je terugbetalingen opvolgen in het online kantoor 'Jouw NZVL'.


  Solidaris Oost-Vlaanderen (voormalig Bond Moyson)

  Voor kinderen*

  Er wordt 50% terugbetaald, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30 euro terugbetaald.

  * Je wordt beschouwd als kind als je recht hebt op een groeipakket (kinderbijslag).

  Voor volwassenen

  Er wordt 50% terugbetaald, tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 euro terugbetaald.

  Voorwaarden

  • Je bent lid van dit ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.
  • Maximaal 1 prestatie per dag.
  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.
  • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag.
  • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Indien een psycholoog aangesloten is bij een beroepsvereniging staat dit doorgaans vermeld op hun profiel.
   De volgende zijn de erkende beroepsvernigingen:
   • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
   • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
   • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
   • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT)
   • Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)
   • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)
   • Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV)
   • Vlaamse Vereniging voor Clientgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
   • Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP)
   • European Association for Psychotherapy (EAP)
   • Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP)
   • Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Therapie, Opvoedkunde en Coaching (VVDO)
   • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO)
   • Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP)
   • Psychologencommissie (COMPSY)
   • Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) voor prestaties vanaf 1 juli 2022

  Hoe word je terugbetaald?

  Download het terugbetalingsformulier. Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door de hulpverlener waarbij je langsgaat. Bezorg het ingevulde formulier aan het ziekenfonds via het loket of via een van de brievenbussen, of bezorg het hen digitaal door het via de website van Solidaris Oost-Vlaanderen op te laden.

  Solidaris Oost-Vlaanderen voorziet ook de optie om aan een verlaagd tarief bij één van hun eigen psychologen langs te gaan. Je betaalt €41 per sessie voor kinderen en jongeren, en €51 voor volwassenen. Voor leden met verhoogde tegemoetkoming is dat nog respectievelijk €31 of €46 per sessie. (Je betaalt zelf eerst €61 en krijgt het verschil terugbetaald.

  Je geniet van dit voordeel op vertoon van je ziekenfondsklever.


  Solidaris West-Vlaanderen (voormalig Bond Moyson)

  Voor kinderen*

  Er wordt 50% terugbetaald, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30 euro terugbetaald.

  * Je wordt beschouwd als kind als je recht hebt op een groeipakket (kinderbijslag).

  Voor volwassenen

  Er wordt 50% terugbetaald, tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 euro terugbetaald.

  Voorwaarden

  • Je bent lid van het ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.
  • Maximaal 1 prestatie per dag.
  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.
  • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Indien een psycholoog aangesloten is bij een beroepsvereniging staat dit doorgaans vermeld op hun profiel.
   De volgende zijn de erkende beroepsvernigingen:
   • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
   • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
   • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
   • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT)
   • Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)
   • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)
   • Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV)
   • Vlaamse Vereniging voor Clientgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
   • Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP)
   • European Association for Psychotherapy (EAP)
   • Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP)
   • Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Therapie, Opvoedkunde en Coaching (VVDO)
   • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO)
   • Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP)
   • Psychologencommissie (COMPSY)
   • Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) voor prestaties vanaf 1 juli 2022

  Terugbetaling

  Download het terugbetalingsformulier. Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door de hulpverlener waarbij je langsgaat. Bezorg het ingevulde formulier aan het ziekenfonds via het loket of via een van de brievenbussen.

  Solidaris West-Vlaanderen voorziet ook de optie om aan een verlaagd tarief bij één van hun eigen psychotherapeuten langs te gaan. Een eerste sessie kost dan €40, alle volgende sessies kosten nooit meer dan €50 (min. 45min.) Een lijst van deze hulpverleners vind je op hun website.


  Solidaris Antwerpen (voorheen De VoorZorg)

  Voor kinderen*

  Er wordt 50% terugbetaald, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30 euro terugbetaald.

  * Je wordt beschouwd als kind als je recht hebt op een groeipakket (kinderbijslag).

  Voor volwassenen

  Er wordt 50% terugbetaald, tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 euro terugbetaald.

  Voorwaarden

  • Je bent lid van het ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.
  • Maximaal 1 prestatie per dag.
  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.
  • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag.
  • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Indien een psycholoog aangesloten is bij een beroepsvereniging staat dit doorgaans vermeld op hun profiel.
   De volgende zijn de erkende beroepsvernigingen:
   • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
   • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
   • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
   • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT)
   • Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)
   • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)
   • Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV)
   • Vlaamse Vereniging voor Clientgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
   • Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP)
   • European Association for Psychotherapy (EAP)
   • Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP)
   • Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Therapie, Opvoedkunde en Coaching (VVDO)
   • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO)
   • Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP)
   • Psychologencommissie (COMPSY)
   • Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) voor prestaties vanaf 1 juli 2022

  Hoe word je terugbetaald?

  Download het terugbetalingsformulier. Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door de hulpverlener waarbij je langsgaat. Bezorg het ingevulde formulier aan het ziekenfonds via het loket of via een van de brievenbussen, of bezorg het hen digitaal door het via de website van Solidaris Antwerpen op te laden.

  Ben je lid van Solidaris Antwerpen, dan kan je ook van het programma Well2Day gebruik maken. Je betaalt dan €39 i.p.v. €70 voor een sessie bij een psycholoog, psychotherapeut of seksuoloog die deelneemt aan dit programma. (Max. 12 sessies per jaar en niet te combineren met de reguliere terugbetaling voor psychologische zorg.)

  Alle deelnemende psychologen zijn te vinden via de website van Solidaris Antwerpen. Je vraagt het voordeel aan door een afspraak te maken bij één van de deelnemende hulpverleners via de website. De korting wordt verrekend tijdens de sessie.


  Solidaris Limburg (voorheen De VoorZorg)

  Voor kinderen*

  Er wordt 50% terugbetaald, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30 euro terugbetaald.

  * Je wordt beschouwd als kind als je recht hebt op een groeipakket (kinderbijslag).

  Voor volwassenen

  Er wordt 50% terugbetaald, tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 euro terugbetaald.

  Voorwaarden

  • Je bent lid van het ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.
  • Maximaal 1 prestatie per dag.
  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.
  • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Indien een psycholoog aangesloten is bij een beroepsvereniging staat dit doorgaans vermeld op hun profiel.
   De volgende zijn de erkende beroepsvernigingen:
   • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
   • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
   • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
   • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT)
   • Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)
   • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)
   • Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV)
   • Vlaamse Vereniging voor Clientgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
   • Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP)
   • European Association for Psychotherapy (EAP)
   • Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP)
   • Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Therapie, Opvoedkunde en Coaching (VVDO)
   • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO)
   • Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP)
   • Psychologencommissie (COMPSY)
   • Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) voor prestaties vanaf 1 juli 2022

  Hoe word je terugbetaald?

  Download het terugbetalingsformulier. Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door de hulpverlener waarbij je langsgaat. Bezorg het ingevulde formulier aan het ziekenfonds via het loket of via een van de brievenbussen, of bezorg het hen digitaal door het via de website van Solidaris Limburg op te laden.


  Solidaris Brabant (voorheen Sociale mutualiteit van Brabant of FSMB)

  Voor alle leden van Solidaris Brabant

  Dit ziekenfonds verleent een terugbetaling van 20 euro per zitting bij een psycholoog. Het aantal tussenkomsten is beperkt tot 8 zittingen per kalenderjaar.

  Voorwaarden

  • Je moet lid zijn van de Socialistische Mutualiteit van Brabant.
  • Je bijdrage voor de aanvullende verzekering moet correct betaald zijn.
  • Je psycholoog moet geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie.

  Hoe word je terugbetaald?

  Om dit voordeel te genieten, moet je het modelattest volledig laten invullen door je psycholoog. Je kan hen ook de originele factuur of een attest van je hulpverlener bezorgen.


  Liberale mutualiteit of LM

  Voor alle leden van LM

  • Je ontvangt 20 euro voor 8 sessies bij een psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog. (In 2023 bedroeg het maximum €120.)
  • Je krijgt maximum 160 euro als je een cursus mindfulness volgt. Het bedrag dat gegeven wordt is gelijk aan 60% van de kostprijs. Als de cursus bijvoorbeeld 200 euro kost dan krijg je 60% van het bedrag en dat is 120 euro. Als de cursus meer kost, blijft het bedrag 120 euro.
  • Je kan ook de psychotherapie en mindfulness combineren. Het totale bedrag blijft 160 euro per kalenderjaar.
  • De sessies kunnen ook in groepsverband zijn.

  Voorwaarden

  • Je bent in orde met de betaling van de bijdragen voor aanvullende diensten.
  • De geniet enkel van een terugbetaling indien je sessie plaatsvinden bij een in België of in één van haar buurlanden (Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Nederland) gevestigde erkende psycholoog, een psychotherapeut aangesloten bij een beroepsvereniging of een orthopedagoog.
  • Je krijgt nooit meer terugbetaald dan je zelf voor de sessies hebt betaald.
  • De tussenkomst wordt niet verleend voor sessies psychologische begeleiding waarvoor een tussenkomst mogelijk is vanuit de verplichte ziekteverzekering.

  Hoe word je terugbetaald?


  Helan (voormalig OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds)

  Voor alle leden van Helan

  Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen 10 euro per sessie terugbetaald voor maximum 12 sessies per jaar.

  Voorwaarden

  • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.
  • De sessies moeten uitgevoerd worden door een erkend psycholoog of orthopedagoog, of door een psychotherapeut aangesloten bij een beroepsvereniging.
  • De terugbetaling geldt enkel voor zittingen die plaats vinden binnen een organisatie in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.
  • De terugbetaling geldt ook voor teleconsultaties.
  • Er wordt geen terugbetaling voorzien voor zittingen waarvoor de wettelijke ziekteverzekering tussenkomt.

  Hoe word je terugbetaald?

  Download het formulier psychotherapie en laat het invullen door de psycholoog of psychotherapeut. Of gebruik de factuur van de zorgverstrekker.

  Bezorg het document aan Helan via 'Mijn Helan' (app of online), bezorg het aan Helan per post of stop het in één van de Helan brievenbussen.

  Zij storten het bedrag op je bankrekening eens je formulier verwerkt is.

  Helan luisterlijn

  Zie je het niet meer zitten of heb je nood aan een gesprek en ben je lid van Helan, dan kan je via T. 0800 88081 terecht bij de Helan Luisterlijn. De psychologen van de Luisterlijn luisteren naar je verhaal en verwijzen (indien dat nodig is) door naar andere hulpverlening. De Luisterlijn werkt onafhankelijk van het ziekenfonds en houdt zich strikt aan het beroepsgeheim.

  Als klant van Helan ziekenfonds heb je per jaar recht op 5 gratis gesprekken met een psycholoog van de Luisterlijn.

  Bellen kan tussen 8u en 21u. Er wordt niet gewerkt met wachttoon - als er geen psycholoog beschikbaar is dan word je binnen de 24u teruggebeld.


  Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsuitkering of HZIV

  HZIV biedt geen specifieke terugbetaling voor psychologische begeleiding. Op de website wordt enkel vermelding gemaakt van de verplichte ziekteverzekering, waarover je hieronder meer kan lezen.


  Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of RailCare

  Voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar

  Voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar (het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden) wordt een terugbetaling van psychologische begeleiding voorzien van 20 euro per sessie, met een maximum van 20 sessies per jaar.

  Voor volwassenen

  Voor volwassenen wordt een terugbetaling van psychologische begeleiding voorzien van 20 euro per sessie, met een maximum van 15 sessies per jaar.

  Voorwaarden

  • Je bent in behandeling bij:
   • een klinisch psycholoog met visum van FOD Volksgezondheid of erkenningsnummer van de Psychologencommissie
   • een klinisch orthopedagoog met visum van FOD Volksgezondheid
  • Je bent rechthebbende van de Kas der geneeskundige verzorging
  • Er is geen tegemoetkoming van het RIZIV voorzien voor deze consultatie

  Hoe word je terugbetaald?

  Het volledig ingevuld formulier (voorzien van het nummer, de handtekening en stempel van de psycholoog) stuur je naar je gewestelijk geneeskundig centrum (GGC). Dit doe je binnen het jaar na de datum van de eerste raadpleging, die vermeld wordt op het formulier. Vergeet er geen kleefbriefje op naam van de rechthebbende op aan te brengen. Je vindt dit formulier op de website van RailCare, www.hr-railcare.be, rubriek ‘Formulieren en andere documenten’, of op het intra-/extranet van HR Rail. Je kan het eveneens bekomen bij je GGC.


  Tegemoetkoming via de verplichte ziekteverzekering


  In september 2021 werd de aftrap gegeven voor een nieuwe RIZIV-conventie. Die conventie is een eerste kleine stap in de richting van betaalbare mentale zorg. Er zijn namelijk nog enkele beperkingen:

  • Nog niet iedere psycholoog of orthopedagoog kan psychotherapie aanbieden aan dit verlaagde bedrag. De geestelijke gezondheidsnetwerken in jouw regio selecteren de hulpverleners die dit zullen kunnen aanbieden.

  • Ook psychotherapeuten en andere hulpverleners die een uitgebreide opleiding volgden kunnen de terugbetaling nog niet aanbieden.

  Dankzij de beperkingen heeft niet iedereen toegang tot deze conventie én zijn de wachtlijsten bij de deelnemende hulpverleners vaak erg lang. Wacht dus niet op een mogelijke terugbetaling om een (psycho)therapeut te contacteren, zeker indien je de financiële vrijheid hebt.

  Kies steeds voor de therapeut waarmee je echt een goede klik ervaart. Zo haal je het beste resultaat uit je therapie.

  Praktisch

  Ga je langs bij een psycholoog of orthopedagoog die deelneemt aan deze conventie?

  Val je binnen de categorie kinderen en jongeren dan betaal je sinds 1 februari 2024 geen persoonlijk aandeel meer. Ook voor de groepssessies in het kader van gemeenschapsgerichte interventies betaal je het persoonlijk aandeel niet. Dat geldt ook voor het eerste individuele gesprek.

  Ben je ouder dan 23 jaar dan neemt de ziekteverzekering het grootste deel van de prijs per sessie voor zich. Jij hoeft dan enkel je eigen inbreng te betalen. Dat betekent:

  • Voor individuele sessies: 11 euro per sessie. Als de patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt die 4 euro.
  • Voor groepssessies: 2,5 euro per sessie.

  Je hebt recht op maximum één sessie per dag, met uitzondering van een bijkomende sessie indien die bijgewoond wordt door een ouder, voogd of familielid.

  Maximum aantal sessies in eerstelijnszorg:

  • Voor de doelgroep kinderen en jongeren (-23 jaar): maximum 10 individuele sessies of maximum 8 groepssessies per periode van 12 maanden
  • Voor de doelgroep volwassenen (+15 jaar): maximum 8 individuele sessies of maximum 5 groepssessies per 12 maanden

  Maximum aantal sessies in gespecialiseerde zorg:

  • Voor de doelgroep kinderen en jongeren (-23 jaar): maximum 20 individuele sessies of maximum 15 groepssessies per periode van 12 maanden
  • Voor de doelgroep volwassenen (+15 jaar): gemiddeld 10, maar maximum 20 individuele sessies of maximum 12 groepssessies per jaar

  Je zal merken dat er een overlap is que leeftijd tussen de doelgroep kinderen en jongeren en de doelgroep volwassenen. Deze is in het leven geroepen om voor een passend aanbod te zorgen voor mensen tussen 15 en 23 jaar. Zij kunnen zo het zorgnetwerk (jongere of volwassene) kiezen dat het dichtst aanleunt bij hun noden.

  Niet zeker of een klinisch psycholoog of orthopedagoog deel uitmaakt van de conventie? Kijk steeds goed hun profiel na - vaak vermelden ze deze informatie bij 'Terugbetaling' op hun profiel. Niet gevonden? Suur hen dan gerust een contactverzoek om dit na te vragen.

  Hoe word je terugbetaald?

  De hulpkas betaalt rechtstreeks aan de psycholoog of orthopedagoog. Jij betaalt dus enkel jouw persoonlijk aandeel van de kost van de sessie.  Heb je nog specifieke vragen? Hiervoor kan je terecht bij je ziekenfonds of bij je psycholoog.
  Op zoek naar een psycholoog? Vind hier een goede psycholoog!


  Vind een Psycholoog.be doet zijn uiterste best om hier de meest recente informatie weer te geven. Iets veranderd? Laat het ons dan zeker weten! Vind een Psycholoog.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke veranderingen in de bovenstaande regelgeving.

  Dit artikel werd laatst bijgewerkt op 16 mei 2024.

  Onze partners