Terug naar boven

Terugbetaling ziekenfondsen

Momenteel is er een heel gevarieerd aanbod op de Belgische gezondheidsmarkt rond psychotherapie en de terugbetaling daarvan. Zelfs per ziekenfonds bestaan er verschillen wat betreft terugbetaling of tegemoetkoming voor psychologische hulp. Binnen eenzelfde ziekenfonds kunnen er zelfs verschillen optreden tussen verschillende provincies. Zeker niet vanzelfsprekend dus, om je weg daarin te banen.

Om duidelijkheid te scheppen plaatsen we hieronder de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen per ziekenfonds even naast elkaar. Zo weet je steeds waar je aan toe bent.


Voor 11 euro naar de psycholoog

Vanaf september 2021 zou een nieuwe RIZIV-conventie starten die psychologische zorg betaalbaar maakt voor iedereen. Binnen deze conventie betaal je enkel je persoonlijk aandeel (volgens het principe van derdebetalersregeling): 11 euro voor een individuele sessie of 2,5 euro voor een groepssessie. Dit voor een maximum aantal sessies per jaar.

De concrete uitwerking van deze conventie wordt stapsgewijs uitgerold. Dit zal vermoedelijk nog even duren. Wacht dus niet op een mogelijke terugbetaling om een therapeut te contacteren. Jouw persoonlijk welbevinden en geluk is hiervoor te kostbaar.

Bovendien voorzien de meeste ziekenfondsen een bepaalde vorm van terugbetaling, ook wanneer je geen aanspraak maakt op de wettelijke terugbetaling voor psychotherapie:


Christelijke mutualiteit of CM

Vlaamse en neutraal ziekenfonds of VNZ

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen of NZVL

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Bond Moyson West-Vlaanderen

De VoorZorg Antwerpen

De Voorzorg Limburg

Sociale mutualiteit van Brabant of FSMB

Liberale mutualiteit of LM

Helan

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsuitkering of HZIV

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of RailCare

Tegemoetkoming via de verplichte ziekteverzekering


Christelijke mutualiteit of CM

Voor kinderen en jongeren

Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Voor volwassenen

Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 15 euro.

Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald.

Volledig digitale trajecten komen ook in aanmerking voor de tegemoetkoming. Deze moeten plaatsvinden via een beveiligd online communicatiekanaal dat de minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie waarborgt, zoals vermeld op het eHealth-platform.

Voorwaarden

Voor kinderen en jongeren:

 • kind of jongere is lid van CM;
 • kind of jongere geeft recht op kinderbijslag of is ingeschreven als kind persoon ten laste op de dag van de eerste sessie.

Voor volwassenen:

 • lid zijn van CM;
 • volwassene geeft geen recht op kinderbijslag.
 • De psychologische of psychotherapeutische behandeling gebeurt door:
 • een klinisch psycholoog met FOD-visumnummer;
 • een klinisch orthopedagoog met FOD-visumnummer;
 • een psychotherapeut die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van de FOD.

De tegemoetkoming geldt niet voor zittingen:

 • waarvoor al een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering;
 • in een verzorginstelling;
 • door centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor leerlingenbegeleiding, revalidatiecentra, Kind & Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, diensten Maatschappelijk Werk, onderwijsinstellingen, justitieel welzijnswerk of bijzondere jeugdbijstand;
 • waarbij de patiënt niet aanwezig is of geen contact heeft via een digitaal platform.

Hoe word je terugbetaald?

 • Zoek een zorgverlener voor je psychologische of psychotherapeutische behandeling.
 • Download het aanvraagformulier.
 • Bezorg het ingevulde formulier of een eigen attest van de zorgverlener (met gele klever van de patiënt) via een CM-brievenbus of de Mijn CM-app.
 • Voor BloomUp-sessies die in aanmerking komen voor terugbetaling is het aanvraagformulier niet nodig; de tegemoetkoming wordt automatisch betaald.
 • De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.


Vlaams en neutraal ziekenfonds of VNZ

Voor alle leden van het VNZ

We betalen voor psychologische begeleiding 10 euro per sessie met een maximum van € 100 per kalenderjaar en per persoon. Voor alle leden van het VNZ, ongeacht de leeftijd.

Voorwaarden

 • Je krijgt geen tegemoetkoming via de verplichte ziekteverzekering
 • De begeleiding gebeurt door een:
  • Master in de orthopedagogie of psychologie
  • Orthopedagoog of psycholoog die beschikt over een visum van FOD Volksgezondheid
  • Psycholoog die is aangesloten bij de psychologencommissie
  • Seksuoloog die is aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg ons één van volgende formulieren via de post, of via een van onze kantoren of postbussen:

 • Het ingevulde formulier ‘Psychologische begeleiding’
 • Een eigen attest van de psycholoog, seksuoloog of orthopedagoog
 • Wij kijken alles na en storten de tussenkomst zo snel mogelijk op je bankrekening.


  Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen of NZVL

  Voor alle leden van het NZVL

  Voor psychologische behandelingen waarvoor je geen wettelijke terugbetaling ontvangt, betalen wij vanaf 01/01/2022 tot maximum € 100 terug (10 consultaties van € 10).

  Voorwaarden

  Deze tussenkomst geldt voor consultaties bij een master in de orthopedagogie, psychologie of een seksuoloog van de VVS. De psycholoog moet aangesloten zijn bij de psychologencommissie (en beschikken over een visumnummer van de FOD volksgezondheid).

  Hoe word je terugbetaald?

  Bezorg ons het ingevulde document psychologische behandelingen beschikbaar in het online kantoor.

  De terugbetaling gebeurt zo snel mogelijk op het rekeningnummer gekend in je dossier (tenzij anders aangegeven). Tip! Je kan je terugbetalingen opvolgen in het online kantoor 'Jouw NZVL'.


  Bond Moyson Oost-Vlaanderen

  Voor kinderen

  We betalen 50 % terug, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30 euro terugbetaald.

  Voor volwassenen

  We betalen 50 % terug, tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 euro terugbetaald.

  Voorwaarden

  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.
  • Maximaal 1 prestatie per dag.
  • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.
  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.
  • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag.

  Hoe word je terugbetaald?

  Download het terugbetalingsformulier. Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door je psycholoog. Bezorg het ingevulde formulier aan ons ziekenfonds via het loket of via een van onze brievenbussen, of bezorg het ons digitaal door het via de website van Bond Moyson op te laden.


  Bond Moyson West-Vlaanderen

  Voor kinderen

  We betalen 50 % terug, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30 euro terugbetaald.

  Voor volwassenen

  We betalen 50 % terug, tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 euro terugbetaald.

  Voorwaarden

  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.
  • Maximaal 1 prestatie per dag.
  • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.
  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.
  • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag.

  Terugbetaling

  Download het terugbetalingsformulier. Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door je psycholoog. Bezorg het ingevulde formulier aan ons ziekenfonds via het loket of via een van onze brievenbussen.


  De VoorZorg Antwerpen

  Voor kinderen

  We betalen 50 % terug, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30 euro terugbetaald.

  Voor volwassenen

  We betalen 50 % terug, tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 euro terugbetaald.

  Voorwaarden

  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.
  • Maximaal 1 prestatie per dag.
  • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.
  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.
  • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag.

  Hoe word je terugbetaald?

  Download het terugbetalingsformulier. Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door je psycholoog. Bezorg het ingevulde formulier aan ons ziekenfonds via het loket of via een van onze brievenbussen, of bezorg het ons digitaal door het via de website van VoorZorg Antwerpen op te laden.


  De VoorZorg Limburg

  Voor kinderen

  We betalen 50 % terug, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30 euro terugbetaald.

  Voor volwassenen

  We betalen 50 % terug, tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 euro terugbetaald.

  Voorwaarden

  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.
  • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag.
  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.
  • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.
  • Maximaal 1 prestatie per dag.

  Hoe word je terugbetaald?

  Download het terugbetalingsformulier. Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door je psycholoog. Bezorg het ingevulde formulier aan ons ziekenfonds via het loket of via een van onze brievenbussen, of bezorg het ons digitaal door het via de website van VoorZorg Limburg op te laden.


  Sociale mutualiteit van Brabant of FSMB

  Voor alle leden van FSMB

  Ons ziekenfonds verleent een terugbetaling van 20 euro per zitting bij een psycholoog. Het aantal tussenkomsten is beperkt tot 8 zittingen per kalenderjaar.

  Voorwaarden

  • Je moet lid zijn van de Socialistische Mutualiteit van Brabant.
  • Je bijdrage voor de aanvullende verzekering moet correct betaald zijn.
  • Je psycholoog moet geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie.

  Hoe word je terugbetaald?

  Om dit voordeel te genieten, moet je ons modelattest volledig laten invullen door je psycholoog. Je kan ons ook de originele kwijting bezorgen.


  Liberale mutualiteit of LM

  Voor kinderen en jongeren

  • Je ontvangt 20 euro voor 6 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. Dus maximum 120 euro per kalenderjaar.
  • Je krijgt maximum 120 euro als je kind een cursus mindfulness volgt. Het bedrag dat we geven is gelijk aan 60% van de kostprijs. Als de cursus bijvoorbeeld 200 euro kost dan krijg je 60% van het bedrag en dat is 120 euro. Als de cursus meer kost, blijft het bedrag 120 euro.
  • Je kan ook de psychotherapie en mindfulness combineren. Het totale bedrag blijft 120 euro per kalenderjaar.
  • De sessies kunnen ook in groepsverband zijn.

  Voor volwassenen

  • Je krijgt een terugbetaling van 10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut.
  • Je krijgt een tussenkomst van 60% van de kostprijs van een cursus mindfulness.
  • Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 60 euro per kalenderjaar. Je krijgt nooit meer terug dan je zelf hebt betaald.

  Voorwaarden kinderen en jongeren

  • De terugbetaling geven we aan elke kind en elke jongere waarvoor je het groeipakket krijgt.
  • Je krijgt nooit meer terugbetaald dan je zelf voor de sessies hebt betaald.
  • De tussenkomst wordt niet verleend voor sessies psychologische begeleiding waarvoor een tussenkomst mogelijk is vanuit de verplichte ziekteverzekering.
  • De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie www.compsy.be en/of beschikt over een psychologenvisum.
  • De gediplomeerd psycholoog heeft een psychologenvisum.
  • De psychotherapeut staat op de lijst van erkende psychotherapeuten.

  Voorwaarden volwassenen

  • Voor elk lid dat geen recht heeft op het groeipakket (kinderbijslag).
  • De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie en/of beschikt over een psychologenvisum.
  • De sessies worden begeleid door een gediplomeerd psycholoog of een psychotherapeut die erkend is door de landsbond van LM.
  • Sessies door een orthopedagoog, erkend door de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen of de Association Francophones des Orthopedagogues Cliniciens komen ook in aanmerking.

  Hoe word je terugbetaald?

  • Je bezorgt ons de factuur met de identificatiegegevens van de therapeut of psycholoog. Of je laat de therapeut of psycholoog het aanvraagformulier voor psychologische begeleiding invullen (voor volwassenen of voor kinderen) en je bezorgt het aan jouw LM-kantoor.
  • De datum en kostprijs moeten steeds vermeld worden.


  Helan

  Voor alle leden van Helan

  Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen 10 euro per sessie terugbetaald voor maximum 12 sessies per jaar.

  Voorwaarden

  • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.
  • De zittingen moeten uitgevoerd worden door een erkend psycholoog of orthopedagoog, of door een psychotherapeut aangesloten bij een beroepsvereniging.
  • De terugbetaling geldt enkel voor zittingen verstrekt door een organisatie in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.
  • Ook voor teleconsultaties.
  • Enkel voor zittingen waarvoor de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt.

  Hoe word je terugbetaald?

  Download het formulier psychotherapie en laat het invullen door de psycholoog of psychotherapeut. Of gebruik de factuur van de zorgverstrekker.

  Bezorg het document aan Helan. We storten het bedrag op je bankrekening.

  Helan luisterlijn

  Wie het niet ziet zitten of nood heeft aan een gesprek, kan via T. 0800 88081 terecht bij de Helan Luisterlijn. De psychologen van de Luisterlijn staan jou te woord en verwijzen indien nodig door naar andere hulpverlening. De Luisterlijn werkt onafhankelijk van het ziekenfonds en houdt zich strikt aan het beroepsgeheim.

  Als klant van Helan ziekenfonds heb je recht op 5 gratis gesprekken met een psycholoog van de Luisterlijn per jaar.


  Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsuitkering of HZIV

  Voor alle leden van HZIV

  Sinds 2019 voorziet de verplichte verzekering een tegemoetkoming voor bepaalde raadplegingen bij een psycholoog. Deze tegemoetkoming is aan bepaalde voorwaarden verbonden.

  Elke psychologiebehandeling bestaat uit een reeks van 4 sessies. Er kunnen verschillende reeksen vergoed worden, maar maximaal 8 sessies binnen eenzelfde netwerk per patiënt en per kalenderjaar. Voor nieuwe sessies is steeds een nieuw verwijsvoorschrift nodig.

  Voorwaarden

  U kunt recht hebben op de tegemoetkoming als:

  • u lijdt aan problemen op het vlak van angst, depressie, alcoholgebruik of medicamentengebruik (slaap en kalmeringsmiddelen)
  • u als jongere gedragsproblemen heeft in de relatie met anderen.

  In deze situaties, kan een klinische psycholoog (of orthopedagoog) de persoonlijke opvolging van uw behandeling verzekeren.

  U kunt niet eender welke psycholoog raadplegen. De lijst met de klinische psychologen (orthopedagogen) die deze behandelingen kunnen verstrekken, vindt u op de website: www.psy107.be.

  Zij werken in plaatselijke netwerken voor geestelijke gezondheid.

  Hoe word je terugbetaald?

  Raadpleeg eerst en vooral uw huisarts of psychiater. Als hij het nuttig/nodig acht, zal hij een verwijsvoorschrift opstellen voor een klinisch psycholoog (of orthopedagoog). Dit document is belangrijk: zonder dit document is er geen terugbetaling.

  Voor jongeren kan dit verwijsvoorschrift ook opgesteld worden door een pediater, een pedopsychiater, een arts van het CLB of Kind & Gezin.

  De HZIV betaalt rechtstreeks aan de zorgverstrekker. U betaalt dus aan de klinisch psycholoog (of orthopedagoog) slechts het persoonlijk aandeel. Het persoonlijk aandeel bedraagt 11 EUR (of 4 EUR als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming).


  Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of RailCare

  Voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar

  Voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar (het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden) wordt een terugbetaling van psychologische begeleiding voorzien van 20 euro per sessie, met een maximum van 20 sessies per jaar.

  Voor volwassenen

  Voor volwassenen wordt een terugbetaling van psychologische begeleiding voorzien van 20 euro per sessie, met een maximum van 10 sessies per jaar.

  Voorwaarden

  • Je bent in behandeling bij een erkend psycholoog (ingeschreven bij de Psychologencommissie)
  • Je bent rechthebbende van de Kas der geneeskundige verzorging
  • Er is geen tegemoetkoming van het RIZIV voorzien voor deze consultatie

  Hoe word je terugbetaald?

  Het volledig ingevuld formulier (voorzien van het nummer, de handtekening en stempel van de psycholoog) stuur je naar je gewestelijk geneeskundig centrum (GGC). Dit doe je binnen het jaar na de datum van de eerste raadpleging, die vermeld wordt op het formulier. Vergeet er geen kleefbriefje op naam van de rechthebbende op aan te brengen. Je vindt dit formulier op de website van RailCare, www.hr-railcare.be, rubriek ‘Formulieren en andere documenten’, of op het intra-/extranet van HR Rail. Je kan het eveneens bekomen bij je GGC.


  Tegemoetkoming via de verplichte ziekteverzekering

  Voor kinderen, jongeren en volwassenen

  Vanaf 1 september 2021 versterken we geleidelijk het aanbod van eerstelijns psychologische zorg voor het hele land en op gecoördineerde wijze. Dit gebeurt via zorg in de eerste lijn voor algemeen psychisch welbevinden en ook via meer gespecialiseerde zorg wegens een ernstig onderliggend psychologisch probleem.

  De ziekteverzekering neemt het grootste deel van de prijs per sessie voor zich, onmiddellijk via het systeem van de derdebetaler. De patiënt betaalt zelf:

  • Voor individuele sessies: 11 euro per sessie. Als de patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt die 4 euro.
  • Voor groepssessies: 2,5 euro per sessie.

  Voor psychologische zorg in de eerste lijn is de eerste individuele sessie gratis.

  Voorwaarden

  Eerstelijnszorg:

  • Voor de doelgroep kinderen en jongeren: maximum 10 individuele sessies of maximum 8 groepssessies per jaar
  • Voor de doelgroep volwassenen: maximum 8 individuele sessies of maximum 5 groepssessies per jaar

  Gespecialiseerde zorg:

  • Voor de doelgroep kinderen en jongeren: maximum 20 individuele sessies of maximum 15 groepssessies per jaar
  • Voor de doelgroep volwassenen: maximum 20 individuele sessies of maximum 12 groepssessies per jaar

  Psychologische zorg binnen deze conventie blijft rechtstreeks toegankelijk. Er is dus geen voorschrift nodig van een arts. In een eerste gesprek zal de psycholoog inschatten welk type zorg aangewezen is voor jou.

  Je kan niet zomaar bij iedere psycholoog terecht. Enkel eerstelijnspsychologen binnen de GGZ-netwerken in jouw buurt die hiervoor intekenden zijn toegelaten.

  Een lijst met de netwerken en de psychologen zal binnenkort beschikbaar zijn.

  Hoe word je terugbetaald?

  De hulpkas betaalt rechtstreeks aan de psycholoog. Jij betaalt dus enkel jouw persoonlijk aandeel van de kost van de sessie. Je persoonlijk aandeel bedraagt voor een individuele sessie €11 of €4 indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, en voor een groepssessie €2,5.  Heb je nog specifieke vragen? Hiervoor kan je terecht bij je ziekenfonds of bij je psycholoog.
  Op zoek naar een psycholoog? Vind hier een goede psycholoog!


  Vind een Psycholoog.be doet zijn uiterste best om hier de meest recente informatie weer te geven. Iets veranderd? Laat het ons dan zeker weten! Vind een Psycholoog.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke veranderingen in de bovenstaande regelgeving.

  Dit artikel werd laatst bijgewerkt op 19 januari 2022.

  Onze partners