Terugbetaling ziekenfondsen

Terugbetaling psycholoog

Ben je op zoek naar psychologische hulpverlening? Lees hier meer over de nieuwe maatregel met betrekking tot de terugbetaling van psychologen en de huidige betalingsvoorwaarden per ziekenfonds.

Terugbetaling psycholoog

Vanaf najaar 2018 wordt een bezoek aan de psycholoog terugbetaald. Na een doorverwijzing via je huisarts of psychiater kan je rekenen op een terugbetaling van een kortdurende behandeling. Zo zal je maximaal € 11 per sessie moeten betalen.

De nieuwe maatregel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block geldt voor veelvoorkomende problemen als angststoornissen en depressies, en dekt tot 8 sessies per jaar. De psycholoog mag niet meer dan €45 aanrekenen voor een sessie, waarvan dus 34 euro wordt terugbetaald.

Het doel van deze tegemoetkoming? Psychologische hulp toegankelijker maken en psychische problemen vroegtijdig opvangen en behandelen.

Momenteel voert de vereniging van psychologen gesprekken met minister De Block over de exacte invulling van bovengenoemde voorwaarden.


Huidige terugbetalingsvoorwaarden per ziekenfonds

Tot de terugbetaling van psychologen eind 2018 van start gaat, voorzien veel mutualiteiten nu al een kleine tegemoetkoming voor psychologische hulpverlening. Deze is gekoppeld aan verschillende voorwaarden.

Christelijke mutualiteit of CM

Vlaamse en neutraal ziekenfonds of VNZ

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Bond Moyson West-Vlaanderen

De VoorZorg Antwerpen

De Voorzorg Limburg

Sociale mutualiteit van Brabant of FSMB

Liberale mutualiteit of LM

Onafhankelijk ziekenfonds of OZ

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsuitkering of HZIV

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of RailCare


Christelijke mutualiteit of CM

Voor kindergeldgerechtigde jongeren

Per sessie krijg je max. 50% van het sessiegeld terugbetaald, met een max. van €30 per sessie. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan wordt 75% van het sessiegeld terugbetaald, met een max. van €45 per sessie.

Elke jongere heeft recht op 12 sessies (dit is eenmalig, dus niet per kalenderjaar). Dit betekent in totaal max. €360 per jongere, of max. €540 bij een verhoogde tegemoetkoming.

Voor volwassenen

Per sessie krijg je max. €10 terugbetaald wanneer dit 50% of minder is dan het totaalbedrag van de sessie.

Voorbeeld: kost je sessie €16? Dan bedraagt de terugbetaling slechts €8.

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan bedraagt de terugbetaling max. €15 wanneer dit 75% of minder is dan het totaalbedrag van de sessie.

Je hebt recht op 12 sessies (dit is eenmalig, dus niet per kalenderjaar). Dit betekent in totaal max. €120 per volwassene, of max. €180 bij een verhoogde tegemoetkoming.

Voorwaarden terugbetaling

 • Je bent lid van CM
 • Je psycholoog heeft een overeenkomst met CM.
 • Je bent doorverwezen door je huisdokter of een andere arts en kan een doorverwijzingsbewijs voorleggen.
 • De behandeling is in functie van psychische stoornissen of aandoeningen.

Hoe word je terugbetaald?

Breng het ingevuld ‘aanvraagformulier’ samen met je doorverwijzingsbewijs binnen in een lokaal kantoor, of stop ze in de juiste enveloppe in een brievenbus van CM.


Vlaams en neutraal ziekenfonds of VNZ

Voor jongeren t.e.m. 18 jaar

Als jongere heb je recht op een terugbetaling van €10 per sessie, met een max. van €100 per jaar.

Voor volwassenen

Als volwassene (vanaf 19 jaar) heb je recht op een terugbetaling van €10 per sessie, met een max. van €50 per jaar.

Voorwaarden terugbetaling

 • Je bent lid van VNZ
 • Je behandeling gebeurt door een master in de psychologie (psycholoog) of een master in de orthopedagogie (orthopedagoog).

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg VNZ een formulier ‘psychologische begeleiding’ of een eigen attest van de psycholoog of orthopedagoog. Dit kan via de post, een VNZ postbus of via een lokaal kantoor.


Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Voor kindergeldgerechtigde jongeren

Als jongere krijg je 50% van het totaalbedrag (tot max. €20) van je sessie terugbetaald. Je hebt recht op 12 sessies per jaar. Dit betekent een max. terugbetaling van €240 per jaar.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je €25 per sessie terugbetaald.

Voor volwassenen

Als volwassene krijg je tot €10 (max. 50% van het totaalbedrag) per sessie terugbetaald. Je hebt recht op 12 sessies per jaar. Dit betekent een max. terugbetaling van €120 per jaar.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je €15 per sessie terugbetaald.

Voorwaarden terugbetaling

 • Je bent aangesloten bij Bond Moyson en hebt je lidgeld betaald
 • Je behandeling gebeurt door een psycholoog die aangesloten is bij een beroepsvereniging erkend door de mutualiteit.
 • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag

Hoe word je terugbetaald?

Download het formulier ‘aanvullende voordelen psychotherapie’, laat dit invullen door je psycholoog en bezorg het ingevulde formulier aan je ziekenfonds via een kantoor of rode Bond Moyson postbus.


Bond Moyson West-Vlaanderen

Voor jongeren t.e.m. 18 jaar

Je hebt recht op een terugbetaling van 50% per sessie, tot max. €250 (dit is eenmalig, dus niet per kalenderjaar).

Voorwaarden terugbetaling jongeren

 • Je bent 18 jaar of jonger
 • Je bent lid van Bond Moyson en hebt je lidgeld betaald
 • Je hebt een doktersvoorschrift

Terugbetaling jongeren

Bezorg Bond Moyson een ingevuld formulier ‘paramedische zorg’ en je doktersvoorschrift.

Voor volwassenen vanaf 19 jaar

Als volwassene heb je recht op een terugbetaling van €10 per sessie, tot max. €50 per kalenderjaar.

Voorwaarden terugbetaling

 • Je bent 19 jaar of ouder
 • Je bent lid van Bond Moyson en hebt je lidgeld betaald
 • Je hebt een doktersvoorschrift

Terugbetaling volwassenen

Bezorg Bond Moyson een ingevuld formulier ‘psychotherapie’ en je doktersvoorschrift.

UNIEK: Fit&wel-psychotherapeuten

Als lid van Bond Moyson West-Vlaanderen kan je gebruikmaken van een psycholoog die samenwerkt met het ziekenfonds. Zo betaal je slechts €35 voor de eerste sessie en nooit meer dan €50 voor de volgende sessies.


De VoorZorg Antwerpen

Voor jongeren tot 18 jaar of indien kindergeldgerechtigd

Je hebt recht op een terugbetaling van €15 per individuele sessie van min. 45 minuten. Dit voor max. 6 sessies per kalenderjaar. Er wordt ook een terugbetaling voorzien van max. €5 per sessie voor 12 groepssessies per kalenderjaar.

In totaal krijg je max. €90 terugbetaald per kalenderjaar.

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je max. €30 per individuele sessie en €10 per groepssessie terugbetaald. Het maximaal aantal sessies blijft hetzelfde. Per kalenderjaar kan je max. €180 terugbetaald krijgen.

Voor volwassenen

Als volwassene heb je recht op een terugbetaling van €10 per sessie, met een max. van 12 sessies per kalenderjaar. Dit betekent dat je max. €120 per kalenderjaar terugbetaald kan krijgen.

Voorwaarden terugbetaling

 • Je bent lid van De VoorZorg en hebt je lidgeld betaald
 • De begeleiding gebeurt door een psycholoog erkend door de psychologencommissie of door een psycholoog erkend door De VoorZorg
 • Je geniet geen tegemoetkoming voor behandelingen tijdens een hospitalisatie of verblijf in een instelling voor gehandicapten

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg het ingevulde ‘terugbetalingsformulier’ aan De VoorZorg.

UNIEK: Well2Day

Als lid van De VoorZorg kan je gebruikmaken van een psycholoog die samenwerkt met het ziekenfonds. Op die manier betaal je slechts €28 i.p.v. €56 per sessie, met een maximum van 12 sessies per jaar.

Vanaf je 13e sessie wordt je korting kleiner.


De VoorZorg Limburg

Voor jongeren t.e.m. 18 jaar

Enkel voor kinderen en jongeren wordt een terugbetaling voorzien. Je hebt recht op max. 50% van het bedrag per sessie met een max. van €30. Dit voor max. 7 sessies (dit is eenmalig en dus niet per kalenderjaar).

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 75% per sessie terugbetaald, met een max. van €45. Het max. aantal sessies blijft hetzelfde.

Voorwaarden terugbetaling

 • Je bent 18 jaar of jonger
 • Je bent lid van De VoorZorg
 • Je psycholoog wordt erkend door De Voorzorg

Hoe word je terugbetaald?

Haal een terugbetalingsattest op bij je mutualiteit en breng dit ingevuld terug.


Sociale mutualiteit van Brabant of FSMB

Voor jongeren en volwassenen

Je hebt recht op een terugbetaling van €20 per sessie, met een max. van 8 sessies. Dit betekent een max. terugbetaling van €160 per jaar.

Voorwaarden terugbetaling

 • Je bent aangesloten bij FSMB en hebt je lidgeld betaald
 • Je psycholoog wordt erkend door de psychologencommissie

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg een ingevuld ‘modelattest’ of een originele kwijting aan FSMB.


Liberale mutualiteit of LM

Voor kindergeldgerechtigde jongeren

Als jongere heb je recht op €20 per sessie. Ook wordt 60% van een mindfulnesscursus terugbetaald. Per kalenderjaar kan je max. €120 terugbetaald krijgen.

Voor volwassenen

Als volwassene heb je recht op €10 per sessie. Ook wordt 60% van een mindfulnesscursus terugbetaald. Per kalenderjaar kan je max. €60 terugbetaald krijgen.

Voorwaarden terugbetaling

 • Je psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie
 • Je psycholoog is opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten van LM
 • Je bent doorverwezen door een arts

Hoe word je terugbetaald?

Voor een terugbetaling voor jongeren laat je het formulier ‘psychologische begeleiding jongeren (consultaties)’ of ‘psychologische begeleiding jongeren (mindfulness)’ invullen.

Voor een terugbetaling voor volwassenen laat je het formulier ‘psychologische begeleiding volwassenen (consultatie)’ of ‘psychologische begeleiding volwassenen (mindfulness)’ invullen. Bezorg het correcte ingevulde formulier aan de LM.


Onafhankelijk ziekenfonds of OZ

Voor jongeren t.e.m. 18 jaar

Als jongere heb je recht op een terugbetaling van €10 per sessie, met een max. van 10 sessies per kalenderjaar. Dit betekent dat je max. €100 per jaar kan terugbetaald krijgen.

Je kan deze tegemoetkoming gebruiken in het kader van ADHD, eetstoornissen (anorexia en boulemie), trauma’s (ongeval, verlies, incest, verkrachting), depressie, autisme, leerproblemen of angststoornissen en fobieën.

Voorwaarden jongeren

 • Je bent lid van OZ en hebt je bijdrage betaald
 • Je bent 18 jaar of jonger
 • De behandeling gebeurt door een psycholoog of arts

Hoe word je terugbetaald?

Vraag een betalingsbewijs met vermelding van de behandelingsdatum aan de verstrekker of laat het formulier ‘tegemoetkoming psychotherapie’ invullen.

Voor volwassenen

Het Onafhankelijk Ziekenfonds heeft een eigen OZ luisterlijn. Deze is bereikbaar op het nummer 0800 84 84 5 of via chat met de app iConnectYou van 8u tot 21u en kent geen wachttijden. Via deze lijn heb je recht op 5 gratis gesprekken. Bij je eerste gesprek word je doorverwezen naar de hulpverlener die jou het best kan bijstaan. Daarna spreek je steeds met dezelfde hulpverlener, tenzij je er zelf voor kiest om met iemand anders te spreken. De hulpverleners kunnen je ook doorverwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut voor een face-to-face gesprek. Meer informatie kan je terugvinden op de website van OZ.

Verder wordt geen standaard terugbetaling voorzien. Je kan er wel voor kiezen je aan te sluiten bij het Medicalia plan van OZ. Dit geeft recht op een terugbetaling van 75% van het betaalde bedrag. Per jaar heb je recht op een maximum terugbetaling van 600 euro.


Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsuitkering of HZIV

HZIV voorziet momenteel nog geen terugbetaling voor psychologische hulpverlening.


Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of RailCare

Voor jongeren t.e.m. 25 jaar

Als jongere heb je recht op een terugbetaling van 75% van het sessiebedrag, met een max. van €15. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan wordt 90% van het sessiebedrag, met een max. van €18, terugbetaald.

Het aantal sessies is onbeperkt in aantal maar wel in tijd. Je geniet van een terugbetaling gedurende 2 jaar.

Voor volwassenen

Als volwassene heb je geen recht op een terugbetaling.

Voorwaarden terugbetaling

 • Je wordt behandeld door een erkend psycholoog
 • Je werd doorverwezen door je huisdokter of een arts

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg je doktersvoorschrift en je betalingsbewijs van je psycholoog aan het ziekenfonds.


Nog vragen? Dan kan je altijd terecht bij je ziekenfonds of psycholoog.

Op zoek naar een psycholoog? Vind hier een goede psycholoog bij jou in de buurt!