Terug naar boven

Info-avond Gestalt Therapie Opleiding

IVC vzw

IVC

Minister Vanden Peereboomlaan 27

8500 Kortrijk

West-Vlaanderen

Info-avond Gestalt Therapie Opleiding

Introductie

Gestalttherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis...). Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer
voeling met zijn beleving en noden. Gaandeweg leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven.

Op deze info-avond kun je terecht met je vragen rond gestalttherapie en de Gestalt Therapie Opleiding (GTO).

Lees verder

Cursusdatums

Start op: dinsdag 5 februari 2019
dinsdag 5 februari 2019Vanaf 20u

Praktische informatie

Gegeven door

Frank Van Mierlo

Prijs

Gratis

Neem contact op met

Info-avond Gestalt Therapie Opleiding
Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

IVC vzw

IVC

Minister Vanden Peereboomlaan 27

8500 Kortrijk

West-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.ivc.be

https://www.ivc.be/files/Folder_GTO_2018-2019.pdf

Routebeschrijving