Terug naar boven

Psycholoog

Psycholoog

Wat is een psycholoog?

Een Psycholoog heeft een masterdiploma in de psychologie behaald. Psychologie is de studie van menselijk gedrag. In psychologie wordt onderzocht hoe mensen zich gedragen en waarom ze zich zo gedragen, hoe ze denken, wat mensen drijft en wat mensen voelen. Er wordt gekeken naar mensen individueel, maar ook de interacties tussen elkaar en hoe men elkaar beïnvloedt. Door de wetenschap en informatie over de normale patronen en gedragingen van mensen, is het mogelijk om ook moeilijke situaties en afwijkend gedrag te analyseren en te behandelen.

Voor individuele begeleiding wordt vaak een klinisch psycholoog bedoeld. Deze psycholoog is gespecialiseerd in geestelijk en emotionele processen.
Daarnaast zijn psychologen actief in het bedrijfsleven. Ze bieden ondersteuning bij werk-gerelateerde moeilijkheden. Individueel kan dit te maken hebben met stress, burn-out, pesten op het werk, werkdruk, conflicten tussen collega’s ea. Op beleidsniveau kan een psycholoog meewerken met personeelsplanning, mee uitwerken van een gezonde werksituatie of het verzorgen van vorming.

De beroepstitel 'psycholoog' is beschermd en mag enkel gebruikt worden door personen met een master in de psychologie en een geldig inschrijvingsnummer. Erkende psychologen zijn gebonden aan de deontologische code, die ethische gedragsregels voorschrijft. Deze code geldt enkel voor psychologen.

Alle hulpverleners op deze site zijn erkende psychologen. Ze hebben een geldig inschrijvingsnummer welke jaarlijks door Vind-een-Psycholoog.be wordt nagekeken op hun geldigheid.


Wat doet een psycholoog?

De psycholoog begeleidt de cliënt vaak via gesprekstherapie vanuit een analyserende of gedragsmatige visie. Het doel is het verkrijgen van inzichten en het vinden van nieuwe manieren van omgaan met emoties en situaties.
Een psycholoog kan zich ook verder gespecialiseerd hebben via een psychotherapieopleiding zoals gedragstherapie, cliëntgerichte therapie of contextuele therapie.

Een psycholoog kan een diagnose stellen en van daaruit een behandeling opstarten. Psychologen behandelen stoornissen zoals bijvoorbeeld angststoornissen (paniekaanvallen, faalangst, fobieën) of stemmingsstoornissen (depressie), maar ondersteunen ook bij bijvoorbeeld het verwerken van trauma’s, stress, onzekerheid en vele andere. Sommige psychologen specialiseren zich in het begeleiden van kinderen. Een kinderpsycholoog past zijn ondersteuning aan het kind en zijn leefwereld aan.


Wanneer naar een psycholoog?

Wanneer je bijvoorbeeld een trauma opliep, vastzit in je eigen emoties, jezelf beter wil begrijpen, wanneer je je niet goed in je vel voelt of niet meer kan functioneren zoals je vroeger kon, kan psychologische ondersteuning hulp bieden.