Terug naar boven

Creatieve therapie

Wat is creatieve therapie?

Door middel van creatieve werkvormen ondersteunt de creatief therapeut de cliënt op een ervaringsgerichte manier. De cliënt gaat samen met de therapeut aan de slag. De creatieve werkvormen zijn geen doel op zich, maar een manier om vorm te geven aan een innerlijke gewaarwording, zich te ontplooien, iets te verwerken of zich te leren uiten. Enkele vormen van creatieve therapie zijn danstherapie, beeldende therapie, muziektherapie, toNeel of tuinwerk.