Terug naar boven

Wim Matthys

Praktijk voor Psychoanalyse en Psychotherapie

Psychotherapeut

Kiekenstraat, 26

9000 Gent

Introductie

Voorzorgen corona

Om gesprekken in de praktijk mogelijk te maken wordt rekening gehouden met fysieke afstand, is ontsmettende gel voorzien en wordt de praktijk voor en na iedere sessie ontsmet. Ook consultaties via beeldbellen of per telefoon zijn mogelijk.

Welkom...

De moeilijkheden waarmee mensen zich aanmelden in mijn praktijk kunnen heel uiteenlopend zijn. Ze kunnen vaag zijn of juist heel specifiek, plots zijn opgedoken of ze bestaan misschien al lange tijd.

In de praktijk wordt in de eerste plaats gewerkt met het gesproken woord. De ervaring leert immers dat het vooral het 'spreken' is dat in psychotherapie effecten sorteert.

De eerste stap naar therapie hoeft echter niet zo groot te zijn. Er wordt immers steeds rekening gehouden met het tempo van degene die in therapie komt en met met de specificiteit van de vraag waarmee di zich aandient.

Belangrijke pijlers in de werking zijn het onbevooroordeeld luisteren en het respecteren van het beroepsgeheim.

Voor wie?
- In mijn praktijk werk ik zowel met volwassenen als met kinderen en jongeren. Ook jongvolwassenen en ouderen zijn welkom.
- Je kan op gesprek komen in het Nederlands, in het Engels/English of Frans/français.

Vaak voorkomende aanmeldingsklachten:
Ieder mens en ook ieder probleem is anders. Om toch een indruk te bieden van mogelijke aanmeldingsklachten bied ik hieronder een overzicht:

- Angst, depressie, burn-out, stress
- Concentratieproblemen, (lichamelijke) onrust, (hoog)sensitiviteit/gevoeligheid
- Problemen op school, in de studie of op het werk
- Vermoeidheid, slaapproblemen, (aanhoudende) pijn, eetproblemen
- Dwanggedachten, piekeren, (vreemde) dromen of fantasieën, nachtmerries
- Woede, problemen met agressie(beheersing), jaloezie
- Verslaving (alcohol, drugs, medicatie, andere..)
- Problemen in een relatie, bij of na een (echt)scheiding, eenzaamheid
- Rouw, verdriet, problemen na een ingrijpende levensgebeurtenis
- (psycho)trauma, hechtingsproblemen
- Seksuele problemen, verwarring rond seksuele identiteit
- Moeilijkheden op het vlak van zelfbeeld, identiteit, toekomstbeeld,..
- Zelfmoordneigingen, geen uitweg meer zien, (zelf)verwaarlozing
- Moeilijkheden in de omgang met anderen
- Psychotische problemen, autisme,..

Werkwijze:

- De methode voor jongeren en volwassenen is individuele gesprekstherapie. De eerste gesprekken zijn verkennend. Afhankelijk van de vraag kunnen de gesprekken de vorm aannemen van een psychoanalyse.

- Het spreken van kinderen kan bevorderd worden via tekenen, muziek en spel. Afhankelijk van de vraag en de problematiek worden ook de ouders betrokken worden in de therapie.

- Ik houd steeds een plaats vrij voor wie op korte termijn een eerste afspraak nodig heeft.

Een eerste afspraak?

- Je kan me contacteren: bij voorkeur telefonisch, ofwel per e-mail of via het contactformulier op de website.

- De privépraktijk bevindt zich in de Kiekenstraat 26 te 9000 Gent (omgeving Brugse Poort, Rooigemlaan, Palinghuizen). Gesprekken zijn mogelijk op weekdagen overdag en 's avonds en op zaterdagochtend. De praktijk is gemakkelijk bereikbaar met de wagen, fiets en met de bus.

Lees verder

Specialisaties

Psychoanalyse Begeleiding Speltherapie Meer ...

Ondersteuning bij

Depressie Angst Burnout / burn-out Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Kinderen Jongeren Jong volwassenen Volwassenen Ouderen Mannen Gezinnen Vrouwen Zwangerschap Ouders Baby's Personen met een verstandelijke beperking Personen met een fysieke beperking Samengestelde gezinnen Personen met een auditieve beperking Personen met een visuele beperking Leerkrachten

Bereikbaarheid

Bereikbaar met openbaar vervoer Dicht bij bushalte Vlot bereikbaar met de auto

Plaats

Psychologische begeleiding via telefoon - gsm In de psychologenpraktijk (tijdens corona) NVT Psychologische begeleiding video call (Skype, Zoom e.a.) Groepspraktijk Psychologische begeleiding over het internet In de therapiepraktijk

Consulttype

Individuele therapie Gezinsbegeleiding Gezinstherapie

Talen

Nederlands Engels Frans

Visumnummer klinisch psycholoog

264674

Inschrijvingsnummer psychologen

791113865

Werkmomenten

maandag tot en vrijdag (overdag en 's avonds) en op zaterdagochtend, steeds op afspraak

Wachtlijst

Ik werk niet met een wachtlijst en hecht er belang aan op korte termijn een eerste afspraak te kunnen bieden.

Prijs voor een consult

50 euro voor een individueel gesprek

Opleiding

- Master in de Klinische Psychologie (2007)
- Doctor in de Psychologie (2014)
- Permanente Vorming Psychoanalytische Psychotherapie (2018)

Beroepsvereniging

Lid van het GPP, Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie

Neem contact op met Wim

Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Kiekenstraat, 26

9000 Gent

Oost-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.praktijk-voor-psychotherapie.be

https://www.psycholoog.be/wim-matthys

Routebeschrijving