Terug naar boven

Kaat Boey

Gesprekstherapeut

Kerkwegel 13

9820 Melsen

Introductie

Je kan bij mij terecht voor individuele psychotherapie. We gaan daarbij samen op zoek naar waar je bent vastgelopen. Vanuit mijn achterliggende expertise help ik je om hier een weg uit te kunnen vinden, zodat je weer verder kan.


INDIVIDUELE THERAPIE

Op ons levenspad komen we dingen tegen waar we mee moeten zien om te gaan. Soms lukt ons dat zelf, eventueel met steun uit onze omgeving. Soms lopen we echter vast en kan het een meerwaarde zijn om hier professionele hulp bij te zoeken. Dan ga ik een stukje met je mee op pad om samen de hindernissen die je tegenkomt te bekijken en te onderzoeken wat voor jou een goeie manier kan zijn om er mee om te gaan. Hierbij kan het al helpend zijn om de gebeurtenissen vanuit een ander perspectief te bekijken en te begrijpen. Soms is het zinvol wat dieper in te zoomen op de hindernissen en je reismaterialen. Mijn inbreng hierbij is vooral procesgericht, waarmee ik bedoel dat het mijn expertise is om vastgelopen processen weer in beweging te brengen.

Geleidelijk aan kan je er meer voor kiezen oude patronen los te laten. Je krijgt meer vrijheid, kan experimenteren met nieuw gedrag en leert anders naar jezelf en je leven te kijken. Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden om problemen aan te pakken. Je kan op die manier een nieuw verhaal schrijven dat meer ruimte laat om te worden wie je bent en te leven vanuit je eigen innerlijke wijsheid.

Praktisch verloopt dit als volgt:

In een intakegesprek beluister ik je vraag grondig en stemmen we af of, en hoe, ik je met die vraag verder kan helpen. Ik probeer mijn aanbod daarbij maatgericht te laten aansluiten bij het probleem waarmee je komt.

Als je dan beslist om verder te gaan, bespreken we hoe frekwent we zullen afspreken. Doorgaans is dat wekelijks of om de veertien dagen. In een latere fase kan dat om de drie weken of minder zijn.

We blijven tijdens het therapeutische proces geregeld over dit proces afstemmen. Het is belangrijk dat het duidelijk voor je is waarmee we bezig zijn en je de therapie als zinvol kan ervaren. In die zin is het afronden van de therapie ook steeds bespreekbaar.

Dit proces verloopt via het spreken. We hebben daarbij zowel oog voor woorden als voor wat het lichaam vertelt. de dialoog die ontstaat in het therapeutische contact beoogt om naar boven te brengen wat in je diepste binnenste leeft. Dat kan jouw beleving van gebeurtenissen in je leven zijn. Het kunnen soms ook ervaringen zijn waar je nog nooit over gesproken hebt, soms moeilijke dingen. Dit alles op jouw tempo.

Je kan met de volgende vragen bij mij terecht:

  • psychische klachten zoals burnout, psychosomatische klachten, lichamelijke klachten, depressie, dwangklachten, hechtingsproblemen, emotionele problemen, faalangst, angst, stress, een problematisch zelfbeeld, posttraumatische stress....
  • er is in je leven iets gebeurd dat je niet alleen kan verwerken. Rouwverwerking bij een verlies, ziekte, relatiebreuk, trauma, misbruik, verwerking van een moeilijke gezinsgeschiedenis
  • je wil iets aanpakken waar je al een hele tijd mee rondloopt, bv perfectionisme, schaamte, schuldgevoelens, identiteitsvragen, vragen omtrent seksuele identiteit, bepaalde existentiële vragen, zingevingsvragen, ...
  • sommige mensen zetten de stap naar een therapeut omdat ze hun algemene levenskwaliteit willen verhogen via persoonlijke groei en de zoektocht naar een gelukkiger en zinvol leven.
  • Beeldende kunstenaars die op zoek zijn naar verdieping en artistieke flow, kunnen bij mij terecht voor een coachingtraject.

RELAXATIE

Ik geef in mijn praktijk ook relaxatieoefeningen, voornamelijk autogene training van Schulz en oefeningen vanuit het mindfulnesskader. Je krijgt concrete oefeningen aangereikt die je thuis verder kan toepassen. Het zijn oefeningen die je kunnen helpen om actief in te grijpen als je te gespannen bent, als vorm van zelfzorg.

INDIVIDUELE MINDFULNESS

Mijn aanbod van mindfulness gaat van het geven van het klassieke 8-weken-programma op individuele basis tot meer therapeutisch werken voor mensen die reeds het 8-weken-programma doorlopen hebben en hun mindfulnesservaring persoonlijk willen verdiepen. Ook hier stem ik mijn aanbod af op jouw persoonlijke vraag.

WIE BEN IK?

Ik werk sinds 2001 als zelfstandig psychotherapeut. In 2002 startte ik in de groepspraktijk 'psypraktijk' in Gent. Sinds september 2014 ben ik ook in Melsen gestart met een praktijk voor psychotherapie.

In 1990 ben ik afgestudeerd als klinisch psychologe aan de KUL. Ik volgde later een langdurige psychotherapieopleiding vanuit het systeemtherapeutische kader (IPRR) en daarna nog een vervolgjaar 'trauma en dissociatie'. Later behaalde ik het certificaat als mindfulnesstrainer. Sinds september 2019 ben ik gecertificeerd als Focusing Oriented Therapist aan het Focusing Instituut in New York (meer info hierover kan je vinden op de website 'focussenvlaanderen.be' en 'focusing.org'.)

Zelf ben ik ook steeds op zoek om verder te groeien, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Wat dit eerste betreft, hecht ik veel belang aan permanente vorming (vakliteratuur, bijscholing, supervisie, intervisie...)

Mindfulness, Heartfulness en Focussen zijn voor mij centraal komen te staan in mijn manier van leven, in mijn werk en mijn kijk op het leven en op de groei van mensen.

WAAR?

Een sessie is mogelijk op twee adressen:

Kerkwegel 13, Melsen of
Baudelostraat 87, Gent

Lees verder

Specialisaties

Psychotherapie Gesprekstherapie Focusing Meer ...

Ondersteuning bij

Emotionele problemen Relatieproblemen Stress Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Volwassenen Ouderen Jong volwassenen

Bereikbaarheid

Bereikbaar met openbaar vervoer Dicht bij bushalte Dicht bij trein station Vlot bereikbaar met de auto

Plaats

In de therapiepraktijk Groepspraktijk

Consulttype

Individuele therapie

Talen

Nederlands

Visumnummer klinisch psycholoog

270725

Inschrijvingsnummer psychologen

652103012

Wachtlijst

soms

Prijs voor een consult

60 euro voor individuele therapie.

Duur van de sessie

55 min voor individuele therapie

Opleiding

focusing-oriented therapy
mindfulnesstrainer
systeemtherapie

Beroepsvereniging

vvkp, bfp, bvrgs, vvcepc, focussen vlaanderen, the international focusing institute

Neem contact op met Kaat

Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Kerkwegel 13

9820 Melsen

Oost-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.psypraktijk-gent.be

Routebeschrijving