Terug naar boven

Delphine De Strooper

Medinni

Klinisch psycholoog

Deze psycholoog kan momenteel niet gecontacteerd worden via Vind-een-Psycholoog.be.

Vind een andere psycholoog via onderstaande linken:

Vind een psycholoogVind een psycholoog in NieuwpoortVind een Klinisch psycholoog

Introductie

Wie ben ik?
Ik werk als eerstelijnspsycholoog in de groepspraktijk Medinni te Nieuwpoort. In het werkveld heb ik ervaring opgedaan in zowel algemene als universitaire ziekenhuizen. Binnen de ziekenhuiscontext deed ik ervaring op in het begeleiden van patiënten binnen hun ziekteproces en bij hun herstel.
De gedragingen, gedachten en gevoelens van mensen hebben mij altijd geïnteresseerd. Ik vind het
enorm boeiend om te zien hoe mensen op verschillende manieren omgaan met moeilijkheden, zorgen of verlangens van de ander(en). Iedereen wordt onvermijdelijk doorheen zijn/haar leven geconfronteerd met obstakels. Aangezien we als mens in een bepaalde omgeving vertoeven, kan deze heel belangrijk zijn bij psychologische begeleiding. Als psycholoog kijk ik naar de mens in zijn geheel. De wisselwerking tussen de patiënt en zijn omgeving kan een significante invloed hebben diens gedrag, de emoties en de identiteitsontwikkeling. Bij Medinni en Inner bied ik een rustige, veilige omgeving aan waar u op uw eigen tempo uw verhaal kan vertellen.


Wie kan bij mij terecht?
Elke zorg, moeilijkheid of klacht wordt bespreekbaar gemaakt. Mensen met specifieke klachten tot vagere klachten kunnen bij mij terecht. In Medinni (Nieuwpoort) bied ik als eerstelijnspsycholoog laagdrempelige psychologische begeleiding aan. Er wordt gewerkt vanuit een oplossingsgericht, cognitief systemisch denkkader. Er wordt voornamelijk individueel gewerkt maar indien nodig en/of gewenst door de patiënt worden belangrijke derden uitgenodigd.


Werking?
Maatwerk staat voorop in mijn psychologische begeleiding. Ik neem dan ook uitgebreid de tijd om tijdens een eerste kennismakingsgesprek naar u te luisteren. Uw verhaal staat hierbij centraal. Samen gaan we op zoek naar de therapie die het best aansluit bij wie u bent en naar de regelmaat in wat u nodig heeft. Maar het is ook perfect mogelijk dat u er zelf voor kiest na de intake niet verder te gaan. Ik zoek dan voor u een gepaste doorverwijzing.

Wat is individuele therapie?

Individuele therapie of psychotherapie of psychologische begeleiding is een methodiek om op een draagbare manier emoties te (h)erkennen, naar jezelf te kijken en inzichten te krijgen in jezelf. Om tot het inzicht te komen worden achterliggende denkpatronen en emoties in kaart gebracht.

In de therapie wordt een veilige plek gecreëerd doordat ik als therapeut een open, nieuwsgierige houding aanneem zonder enige oordeel. Alles wordt bespreekbaar gemaakt. Dit zodat de cliënt in alle rust zijn/ haar zorgen, moeilijkheden kan exploreren met als doel te komen tot een verlichting.
De intensiteit en duur van de therapie varieert van persoon tot persoon. De algemene regel luidt: de therapie duurt zolang als nodig en nuttig is maar zo kort als mogelijk.

Wat is oplossingsgerichte therapie?

Oplossingsgerichte therapie is gericht op het herstellen van de keuzevrijheid. De oplossingsgerichte methodiek werd sterk beïnvloedt door de theorie van de gewoonten. Mensen zijn gewoontedieren. Daarnaast speelt het systemisch denken een uitermate belangrijke rol aangezien we als mensen sociale wezens zijn. Mensen komen in therapie als de gewoonten onvoldoende werken en ze met andere woorden op grenzen botsen. Therapie heeft als doel om de keuzevrijheid te herstellen. Het versterken van bestaande hulpbronnen is een effectieve manier om de eigen competenties te versterken.
Wanneer het zelfvertrouwen groeit, vergroot het vermogen met moeilijkheden om te gaan. Oplossingsgericht therapeuten gaan ervanuit dat iedereen de competenties bezit om verandering(en) teweeg te brengen.
Oplossingsgerichte therapie duidt erop dat de oplossingen toebehoren aan de cliënten. Het is een misverstand ervan uit te gaan dat de therapeut alle oplossingen bezit. De therapeut stelt jou de juiste vragen en houdt je een kritische spiegel voor zodat de cliënt zelf tot inzicht en de bijhorende oplossing(en) komt. Zodus elke moeilijkheid/zorg/probleem biedt mogelijkheden voor het vinden van eigen oplossingen. Oplossingsgericht werken is hoopgevend en geeft je terug de kracht om verder te gaan!

Terugbetaling?
Ik ben een erkende psycholoog, waardoor gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds mogelijk is. De hoogte van het bedrag en het aantal tussenkomsten dat in aanmerking komt verschilt naargelang uw mutualiteit.

Lees verder

Specialisaties

Relatietherapie Psychologische zorg en hulpverlening Psychosociale therapie Meer ...

Ondersteuning bij

Zorgen maken Ziekte, omgaan met Zelfzorg Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Ouderen Koppels Jongeren Volwassenen Jong volwassenen

Bereikbaarheid

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers Vlot bereikbaar met de auto Met parking Bereikbaar met openbaar vervoer

Plaats

Psychologische begeleiding video call (Skype, Zoom e.a.) Psychologische begeleiding in de buitenlucht Psychologische begeleiding via telefoon - gsm Psychologische begeleiding over het internet In de therapiepraktijk Groepspraktijk

Consulttype

Relatietherapie Individuele therapie

Talen

Nederlands Engels

Visumnummer klinisch psycholoog

315971

Inschrijvingsnummer psychologen

972127743

Werkmomenten

Maandag: 15h - 21h
Donderdag: 9h - 16h

Wachtlijst

1 à 2 weken

Prijs voor een consult

- Intake: 65 euro / 1h ( + aanmaak online dossier)
- Begeleiding: 60 euro / 1h
- koppelgesprek: 75 euro/ 1h15

Duur van de sessie

- Intake: 60 min
- Begeleiding: 60 min
- koppelgesprek: 75 min

Opleiding

Master of Science in de Klinische Psychologie aan Universiteit Gent
Psychotherapeut in opleiding: Oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie aan Korzybski Instituut

Terugbetaling

Door mijn erkenning is gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds mogelijk. De hoogte van het bedrag en het aantal tussenkomsten dat in aanmerking komt verschilt naargelang het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten.

Beroepsvereniging

- Psychologencommissie
- Belgische federatie van psychologen
- VVKP: Vereniging Vlaamse Klinisch Psychologen
- Gent Alumni Psychologie (GAP)