Terug naar boven

Caroline de Moor

Psychologen in Gent

Psycholoog

Meulesteedsesteenweg 180

9000 Gent

Introductie

I. VOOR WIE

-Ondersteuning van toekomstige ouder(s):

-bij moeilijk ingevulde kinderwens

-tijdens fertiliteitsbehandelingen

- tijdens de zwangerschap met vragen en angsten

-na de geboorte met vragen en angsten

Prille/toekomstige/wens ouder(s)

Zwanger worden/zijn loopt niet altijd zoals gewenst. Soms verloopt die kinderwens niet zo makkelijk als voorzien. Vaak onverwachts word je er als koppel mee geconfronteerd en rijzen er veel vragen, zeker als niet direct een oorzaak te vinden is. Geregeld blijven de moeilijkheden om zwanger te worden binnen de intimiteit van het koppel, wat er soms voor zorgt dat je je verdriet met niemand kan delen en kan zorgen voor pijnlijke reacties van de buitenwereld die weer al eens vragen naar jullie gezinsuitbreiding.

Ook als alleenstaande kan je met een onvervulde kinderwens zitten omdat de langverwachte partner niet opduikt, of omdat je geen partner wenst, of om diverse anderen redenen.

Dikwijls wordt beslist om medische ondersteuning te zoeken en een fertiliteitsbehandeling op te starten. De vele onderzoeken, de vaak daarmee gepaard gaande psychologische testen, het afwachten en de onzekerheid die hiermee gepaard gaan, hebben mogelijks effecten op je gezondheid, je humeur, jullie relatie, je professionele werkzaamheden, de ruimere familiale context. Kortom dit ganse proces weegt en heeft een effect op de relaties met de mensen rondom jou.

Soms loopt het niet alleen moeilijk, maar maakte je reeds een miskraam mee, of verloren jullie een kindje. Op die momenten is rouwbegeleiding en ondersteuning, zowel individueel of voor jullie als koppel noodzakelijk.

Tijdens dit proces komen vaak verschillende emoties, keuzes en vragen naar boven. Hier kan je terecht voor zowel individuele als koppelbegeleiding waar jullie tempo gerespecteerd wordt. Diverse onderzoeken tonen aan dat psychische ondersteuning en beperkte stress faciliterende factoren zijn bij een toekomstige zwangerschap.

Tijdens de zwangerschap

Soms loopt de zwangerschap niet zo vlot als gewenst. Fysische kwaaltjes steken de kop op, onzekerheden, angsten, twijfels over gemaakte keuzes, verdriet rond vorige miskramen, angst of het wel zal lukken éénmaal de baby er is, frustraties, de veranderende positie van vrouw naar moeder, ongewenst zwanger,…

Krijgen deze muizenissen de bovenhand en wordt het dagdagelijks functioneren zwaar waardoor men iets aan de situatie wil veranderen maar niet altijd even goed weet hoe, dan kan therapie de mogelijkheid bieden om vastgelopen situaties opnieuw te bekijken en in vraag te stellen zodat men opnieuw greep kan krijgen op het leven en kan verder gaan.

Na de geboorte

Na de geboorte wordt vaak gesproken in termen ‘van roze wolken’, deze roze wolken worden vaak overschaduwd door vermoeidheid, angst, depressieve klachten, traumatische ervaring bij de bevalling, twijfels over het moederschap, het uiterlijk, onzekerheid over de baby, een premature baby, geen liefde voelen voor de baby, het zoeken naar een nieuwe verhouding tot de partner, seksualiteit, confrontatie met de eigen jeugd, ouders, onbegrip en het gevoel er alleen voor te staan.

Deze thema’s kunnen de kraamperiode bemoeilijken. Soms worden oude wonden, of oud verdriet bloot gelegd. Het is net in deze periode is een vrouw zeer kwetsbaar is. Het is van groot belang op dat moment een luisterend en ondersteunend oor te zoeken zodat je terug grip op het leven kan krijgen en een verder pad kan uitstippelen.

Baby's

Voor velen is de komst van een baby een ingrijpende verandering. De roze wolk blijft uit en vragen en twijfels komen. Wat met een huilbaby, reflux, Kiss, een baby die niet wil eten, inslapen, doorslapen, angstig lijkt, niet lacht... Dit heeft vaak zijn weerslag op jezelf als moeder, vader, koppel, gezin. Vader/moeder worden is een nieuwe fase in je leven en kan confronterend zijn en kan veel emoties oproepen zoals angst, twijfel, onzekerheid, verdriet, boosheid, frustratie, schuldgevoelens, paniekaanvallen, remmingen, fysieke spanningen, depressieve gevoelens,... of veel vragen oproepen.De geboorte van de baby is ingrijpend voor moeder en vader, maar ook voor de baby zelf. Reeds tijdens de zwangerschap kunnen zich diverse zaken hebben voorgedaan zoals stress omwille van werk, verhuis, ruzies, angsten omwille van eerdere miskramen of verlies, echtscheiding,… dergelijke zaken kunnen een effect hebben op het welbevinden van de baby.Een baby is bijzonder gevoelig voor al wat zich in zijn omgeving afspeelt. Het is voor de ontwikkeling van de baby van belang dat iedereen (vader, moeder, de baby, broers, zussen) op elkaar is afgestemd. Indien de baby zich het moeilijk heeft wordt dit vaak geuit door weinig of niet slapen, niet vlot of voldoende eten, zindelijkheidsproblemen, constipatie, ontroostbaar lijken en onophoudelijk huilen, driftbuien hebben, of net te rustig zijn en te weinig contact zoeken... Je probeert vaak alles uit wat binnen de mogelijkheden ligt, maar gezien de taal van het kind nog niet voldoende ontwikkeld is, kan het zeer moeilijk zijn om als volwassene te weten te komen wat er nu eigenlijk scheelt. Ouders kunnen hierbij begeleid worden en krijgen een plaats aangeboden waar kan gepraat worden over de moeilijkheden die worden ervaren. Er wordt getracht om samen met de ouders de oorzaak van de symptomen bij het kind te achterhalen.

Kleuters, Kinderen, Adolescenten en Volwassenen

Eender welke klacht, vraag of lijden (hoe vaag of precies dit ook door u te omschrijven valt) kan als aangrijpingspunt dienen Er is bijvoorbeeld 'iets' dat het contact met anderen (partner, kinderen, collega's, medestudenten, ouders, ...) of het dagelijks functioneren bemoeilijkt of verhindert.Dat ‘iets’ kan de meest uiteenlopende vormen aannemen en kan gepaard gaan met angst, schuldgevoelens, twijfels, stemmingsschommelingen, minderwaardigheidsgevoel, verdriet, kwaadheid, niet te stoppen gedachten enz.Of misschien heeft u geen vat meer op uzelf; vertoont u gedragingen waarin u zichzelf niet herkent, weet u niet meer wat u wil of wie u bent of wilt zijn.U kan ook contact opnemen wanneer u meent dat uw kind nood heeft aan behandeling. Ook in dit geval zijn er geen aanmeldingsvoorwaarden. Uw kind kampt bijvoorbeeld met moeilijkheden op school, thuis en/of onder leeftijdsgenoten / Hij of zij vertoont gedragingen (ten aanzien van zichzelf of anderen) of vertelt zaken die u verontrusten / U vermoedt dat w kind met angsten of andere emotionele problemen worstelt of stelt u bij uw kind emotionele reacties vast die volgens uzelf buiten proportie zijn / enz.

U kan ook contact opnemen wanneer u meent dat uw kind nood heeft aan behandeling. Ook in dit geval zijn er geen aanmeldingsvoorwaarden. Uw kind kampt bijvoorbeeld met moeilijkheden op school, thuis en/of onder leeftijdsgenoten / Hij of zij vertoont gedragingen (ten aanzien van zichzelf of anderen) of vertelt zaken die u verontrusten / U vermoedt dat w kind met angsten of andere emotionele problemen worstelt of stelt u bij uw kind emotionele reacties vast die volgens uzelf buiten proportie zijn / enz.

II. EERSTE AFSPRAAK & CONSULTATIEMOGELIJKHEDEN

Een eerste afspraak voor een kenningsmakingsgesprek wordt best telefonisch vastgelegd.

Flexibel consultatieschema: in de ochtend, overdag of 's avonds - in de week

Indien dit wenselijk is en na onderling overleg met u kan samen overlegd worden met de arts, CLB, school, Logo, Kiné, Osteopaat, Dietist, voorzieningen,...

III. LIGGING & BEREIKBAARHEID

Regio Dok noord, vlot bereikbaar met de wagen via de R4 en voldoende gratis parkeergelegenheid.

Ook via het openbaar vervoer vlot bereikbaar met tram 4 of bus 6

met de fiets eveneens vlot bereikbaar.

Lees verder

Therapievormen

Babytherapie Kinderpsycholoog Jeugdpsycholoog Meer ...

Ondersteuning bij

Problemen bij baby's Slaapproblemen bij baby's Gedragsproblemen Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Baby's Kinderen Jongeren Jong volwassenen Ouders Vrouwen Mannen Personen met een fysieke beperking

Bereikbaarheid

Dicht bij bushalte Vlot bereikbaar met de auto Bereikbaar met openbaar vervoer Met parking Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Plaats

Groepspraktijk

Consulttype

Individuele therapie Gezinsbegeleiding

Talen

Nederlands Frans

Visumnummer klinisch psycholoog

293336

Werkmomenten

Maandag tot vrijdag van 8.00 tot 21.00

Wachtlijst

Binnen de week wordt een eerste gesprek gepland

Prijs voor een consult

Beperkte aantal sessies aan 11 €

Duur van de sessie

wordt individueel bepaald

Opleiding

Licenciaat psychologie UGent
Postgraduaat psychodiagnostiek hogeschool Antwerpen
Permanente vorming UGent

Terugbetaling

Terugbetaling variërend van mutualiteit tot mutualiteit

Beroepsvereniging

Vvkp

Neem contact op met Caroline

Meulesteedsesteenweg 180

9000 Gent

Oost-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

https://www.psychologeningent.be/

https://www.pygmalion2.be/nl/coaches/1295/caroline-de-moor

Routebeschrijving