Terug naar boven

Update rond therapie tijdens Covid-19-lockdownOok tijdens Corona blijven heel wat psychologen in aangepaste vormen therapie voorzien. Dat kan bv. via video call, telefoon, chat of e-mail. Deze vormen van therapie kunnen tijdens een periode van lockdown even waardevol zijn als een face-to-face gesprek.

Blijf ook tijdens deze periode zorg dragen voor je mentale gezondheid en maak gerust een afspraak met één van onze psychologen.

Familieopstellingen: Volg een dag, weekend, cursus, training, workshop ea. rond familieopstellingen

Hoe werkt familieopstellingen?

Familieopstellingen is een therapeutische methode, ontwikkeld door Bert Hellinger, die de verbinding tussen persoonlijke emoties en de patronen binnen de familie van herkomst onderzoekt. Bij familieopstellingen beoogt men de invloed van het gezin te begrijpen, hieruit inzichten te krijgen en de ervaring te integreren. De cliënt werkt actief mee in het proces van bekijken en aftoetsen van de posities binnen het gezin door verschillende personen te positioneren ten opzichte van zichzelf. Bij het innemen van een positie binnen de opstelling, ga je reageren en voelen vanuit deze positie. Dit geeft bruikbare informatie en interactiemogelijkheden voor de cliënt.