Terug naar boven

Ouderonthechting: weten schap en praktijk

Training

Vanessa Maes

De Kluizerij

Aalstersedreef 1

1790 Affligem

Vlaams-Brabant

Introductie

In deze training wordt dieper ingegaan op het fenomeen "ouderonthechting".
De docent kiest bewust voor deze term, die een proces beschrijft waarbij na scheiding en onder bepaalde omstandigheden een gezonde hechtingsband van het kind met een ouder schijnbaar beschadigt of verbreekt, hetgeen, geïnspireerd op de bevindingen van o.a. Bowlby (1969/1982), kan leiden tot detachment of onthechting, waarbij
Wanneer ouders de loyaliteit van het kind beïnvloeden, voelt het zich onveilig.
Om zich veilig te voelen, vormt het met één ouder een coalitie en sluit het de andere ouder buiten.
Het heeft hiervoor geen gegronde redenen (zoals misbruik, mishandeling of verwaarlozing).
Dit gebeurt toch aanzienlijk veel bij complexe scheidingen, onderzoek wijst uit dat 20 % van de kinderen in een complexe scheiding het contact verliest met hun vader, 5% met hun moeder.
Ouderonthechting is zeer complex en vereist een degelijk opleiding en expertise.
Het doel van deze nascholing is om u als professional adequate handvaten te bieden om uw cliënten te ondersteunen bij casuïstiek waar de uitvoering (of totstandkoming) van de omgangsregeling tot problemen leidt. De context kan heel complex zijn; zo kunnen ouders of kinderen bijvoorbeeld aangeven dat er een gegronde reden is (als mishandeling), of juist dat er sprake is van een loyaliteitsprobleem, of ouderonthechting (ook wel ouderverstoting, of oudervervreemding genoemd).
In deze basismodule wordt geleerd hoe u de verschillende dynamieken kunt herkennen en in kaart brengen, en hoe u vanuit deze kennis voor kunt sorteren op passende hulp voor ouders en kinderen.
PRAKTISCHE INFORMATIE
TRAINER
Heleen Koppejan is klinisch psycholoog en systeemtherapeut. (Nederland)
Vanwege haar kennis en ervaring is ze in 2018 gevraagd om lid te worden van het Platform Scheiden zonder Schade en is ze in 2019 aangesteld door minister Dekker van Rechtsbescherming als lid van het Expertteam Ouderverstoting. Dit team heeft in 2021 zijn rapport uitgebracht.
Haar kennis blijft daarnaast actueel door haar lidmaatschap bij de internationale Parental Alienation Study Group, de European Association of Parental Alienation Practitioners en contact met andere internationale wetenschappers.
DOELGROEP
Deze nascholing richt zich specifiek op (juridisch en psycho-sociale) professionals die werken met complexe scheidingen, waar de zorgregeling problematisch verloopt (zowel in het vrijwillig als het gedwongen kader).
WANNEER
Datum: donderdag 2 juni 2022
WAAR
Locatie: De kluizerij ( Affligem)
PRIJS
- 399 euro + 21% BTW
Inbegrepen in deze prijs:
het boek "Ouderonthechting: wetenschap en praktijk" met verdiepingsstof en wetenschappelijke onderbouwing (bijgewerkt t/m 2020) en praktijkvoorbeelden
een protocol waarmee de signalen van ouderonthechting in kaart gebracht kunnen worden
een protocol waarmee een verslag- of dossieropbouw opgesteld kan worden
INSCHRIJVEN

zie websitelink onderaan

Lees verder

Cursusdatums

Eerstvolgende startdatum: donderdag 2 juni 2022
donderdag 2 juni 2022Vanaf 09:30tot 16:30

Praktische informatie

Thema's

Familie & gezin Opvoeding

Voor

Therapeuten, coaches & counselors Hulpverleners

Gegeven door

Heleen Koppejan

Prijs

399 euro + 21% BTW

Neem contact op met Vanessa

Ouderonthechting: weten schap en praktijk
Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Vanessa Maes

De Kluizerij

Aalstersedreef 1

1790 Affligem

Vlaams-Brabant

Toon telefoonnummer

http://www.vanessamaes.be

http://www.vista-mdc.be

http://www.in-spirado.be

Routebeschrijving