Silvia Prins

Circles for Connection Praktijk

Klinisch psycholoog

Broekstraat 32

3001 Heverlee

Introductie

1. Gestaltcoaching

Vanuit mijn bureau 'Circles for Connection' werk ik als Gestaltcoach in organisaties.

Mijn doelgroep bestaat vooral uit leidinggevenden en professionals. De thema's waar ik rond werk zijn onder andere:

Voor leidinggevenden:
 • Hoe kan ik me steviger positioneren zodat mijn team kan groeien?
 • Hoe loods ik mijn team door veranderingen?
 • Hoe ga ik om met lastige teamleden of moeilijke situaties?
 • Hoe bouw ik aan een open cultuur waar directe communicatie mogelijk is?
 • Hoe stuur ik mijn team naar zelfsturing?
Voor professionals:
 • Hoe kan ik mijn rol als professional helder en krachtig opnemen en wat heb ik daarvoor nodig?
 • Hoe anders omgaan met moeilijke situaties bij cliënten of in groepen?
 • Hoe voeling krijgen met de triggers die maken dat ik telkens in dezelfde patronen verzeild raak?
 • Hoe ga ik om met ‘weerstand’ bij anderen en in mezelf?
 • Hoe mezelf als ‘instrument’ inzetten?

Wat is Gestaltcoaching?

Mijn bron van inspiratie en handelen is de Gestalttheorie. Dit betekent concreet:
 • Een focus op het verhogen van awareness bij de coachee van zijn/haar situatie: fysiek, psychologisch, emotioneel en cognitief
 • Aandacht voor de bredere omgeving waar binnen het ontwikkelingsproces zich situeert (bv team, organisatie)
 • Actief werken met de coachingrelatie en de wisselwerking in het hier-en-nu
 • Blokkades en hardnekkige patronen onderzoeken en nieuw gedrag kiezen
 • Ruimte voor het co-creëren van actieve en creatieve experimenten om met nieuw gedrag aan de slag te gaan
 • Op zoek gaan naar steun in de omgeving als hulpbron bij verandering
 • Toewerken naar nieuwe, bewuste keuzes in leven en loopbaan

2. Conflictcoaching

Daarnaast werk ik specifiek als conflict coach voor de volgende doelgroepen:

 • Conflictpartijen: mensen die persoonlijk betrokken zijn in een conflict en op een andere manier willen omgaan met tegenstellingen en spanningen (bv voorbereiding van een bemiddeling)
 • Leidinggevenden: leidinggevenden die medewerkers willen ondersteunen in het uitpraten van een conflict, die moeilijke thema's in team bespreekbaar willen maken en hun team willen ondersteunen in het constructief omgaan met verschillen, tegenstellingen en spanningen
 • Conflict professionals: HR professionals, vertrouwenspersonen, preventie-adviseurs, interne/externe bemiddelaars die willen onderzoeken wat er in een conflict speelt, welke aanpak geschikt is en hoe ze zichzelf moeten positioneren om een hefboom voor verandering te zijn.

3. Gestalttherapie

Ik werk ook als Gestalttherapeut in mijn praktijk in Heverlee. Voor mensen die door de druk van het organisatieleven tegen persoonlijke thema’s aanlopen, kan therapie een belangrijke steun bieden bij hun persoonlijke en professionele effectiviteit en ontwikkeling.

Ik ben gespecialiseerd in werk-gerelateerde persoonlijke vragen die te maken hebben met:

 • Moeizame relaties en conflicten (bv problemen met autoriteitsrelaties)
 • Hoogsensitiviteit en introversie (bv hoe tot mijn recht komen in de organisatie)
 • Begrenzing en weerbaarheid (bv durven positioneren)
 • Rouw bij verlies van werk, betekenisvolle relaties (bv bij plots ontslag)
 • Traumatiserende ervaringen op de werkplek die oud zeer oproepen (bv subtiel pestgedrag, conflicten)
 • Destructieve patronen die je belemmeren in je functioneren (bv de helpersreflex)
 • Transities en situaties van verandering en overgang (bv ingrijpende organisatieverandering)
 • Persoonlijke zingeving met betrekking tot werk en loopbaan (bv op zoek naar je bezieling)
Lees verder

Specialisaties

Bedrijfs- /groepspsycholoog Coaching Conflictbemiddeling Existentiële therapie Gestalttherapie Klinisch psycholoog Personal coaching

Ondersteuning bij

Angst - Sociale angsten Verlies Traumaverwerking Assertiviteit Beroepskeuze Boosheid Burnout / burn-out Communicatieproblemen Conflicten Doelloosheid Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Volwassenen

Bereikbaarheid

Bereikbaar met openbaar vervoer Dicht bij bushalte Vlot bereikbaar met de auto

Therapieplaats

In de therapiepraktijk Groepsbegeleiding in het bedrijf of vereniging

Consulttype

Begeleiding in een bedrijf of vereniging Individuele therapie

Talen

Engels Nederlands

Werkmomenten

Vanaf januari 2018 zijn de praktijkuren: Dinsdag op afspraak

Registratienummer psychologencommissie

632113541

Prijs voor een consult

50 € voor therapie - verschillende tarieven voor coaching

Duur van de sessie

50 minuten therapie - 1,5u voor coaching

Opleiding

Klinisch psycholoog (KU Leuven) met erkenningsnummer
Dr organisatiepsychologie (KU Leuven)
Gestalttherapeut (IVC)
Coaching (BAO, Life Projects)
Bemiddeling (Mediation Instituut Vlaanderen)

Beroepsvereniging

NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie) en Intagio (International Association for Gestalt in Organisations)

Neem contact op met Silvia

Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Broekstraat 32

3001 Heverlee

Vlaams-Brabant

Toon telefoonnummer

https://circlesforconnection.be/aanbod/coaching/

https://www.conflict-wijzer.be

Routebeschrijving