Klinisch psycholoog Valerie Stevens | Paramedisch centrum Nazareth

Klinisch psycholoog Valerie Stevens | Paramedisch centrum Nazareth

Dorp 35
9810 Nazareth
Oost-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

Therapievormen

Psycholoog Klinisch psycholoog Kinderpsycholoog Psychotherapie Psycho-educatie Psychodiagnostiek Begeleiding Speltherapie Sociale vaardigheidstraining
Relaxatietherapie / relaxatietraining Opvoedingsondersteuning Gesprekstherapie Creatieve therapie Cognitieve gedragstherapie Cognitieve therapie Gedragstherapie Oplossingsgerichte therapie Cliëntgerichte therapie / clientcentered therapy

Introductie

Als klinisch psycholoog richt ik mij tot kinderen, jongeren en hun ouders. Als ouder kan je bij mij terecht met vragen over het gedrag en de ontwikkeling van je kind. Als kind of jongere zijn er soms zaken waarover je moeilijk met iemand kan praten. Binnen mijn werk als psycholoog probeer ik steeds oog te hebben voor de noden en hulpvragen van het kind en zijn of haar context.

Met uiteenlopende vragen en moeilijkheden kan je bij mij terecht:

 • Emotionele problemen (laag zelfvertrouwen, piekeren, sombere stemming, angsten,…)
 • Gedragsproblemen (agressie, boosheid, woedebuien, opstandig gedrag,…)
 • Ontwikkelingsproblemen (autismespectrumstoornis, ADHD, …)
 • Verwerkingsproblemen (rouw, trauma, verlies, ziekte, beperking, scheiding,…)
 • Sociale problemen (pesten, sociale vaardigheden, assertiviteit,…)
 • Problemen op school (faalangst, concentratieproblemen,…)
 • Zindelijkheidsproblemen, slaapproblemen, eetproblemen, hechtingsproblemen
 • Opvoedingsvragen

Werkwijze

Tijdens een eerste telefonisch contact worden een aantal gegevens bevraagd en plannen we een eerste intakegesprek in. Tijdens dit intakegesprek probeer ik een algemeen beeld te krijgen van het kind en zijn/haar context. Ook bevraag ik de hulpvragen en de verwachtingen. Daarna bespreken we het verder verloop van de begeleiding.

Bereikbaarheid

De praktijk is makkelijk te bereiken met de auto of met het openbaar vervoer. Aan de deur is parkeergelegenheid.

TER INFO:

Gepland verlof: 13 november 2017 tot 7 december 2017

Voor wie?

Consulttype

Therapieplaats

Talen

Behandelen van

Angst Angst - Fobieën Angst - Paniekaanvallen Angst - Sociale angsten Faalangst Depressie Emotionele problemen ADHD Autisme (spectrumstoornis) HSP - hooggevoeligheid Stress en spanningen Hyperventilatie Hechtingsstoornis Assertiviteit Assertiviteitstraining
Pesten Weinig zelfvertrouwen Perfectionisme Verlatingsangst Overgewicht Eetstoornis Laag zelfbeeld Dwangstoornis Opvoedingsproblemen Niet goed in je vel zitten Echtscheiding Familiale moeilijkheden Gedragsproblemen Concentratiemoeilijkheden

Praktische informatie

Registratienummer psychologencommissie

 • 902116728

Werkmomenten

 • Woensdag: 9u00 - 21u00 Vrijdag: 9u00 - 18u00

Prijs voor een consult

 • 50 euro

Duur van de sessie

 • 1 uur

Wachtlijst

 • Nee

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie, UGent

Beroepsvereniging

 • BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)

Bereikbaar via

Routebeschrijving

Kaart